Szczegóły ebooka

Jurysprudencja 13. Prawo w przestrzeni normatywnej

Jurysprudencja 13. Prawo w przestrzeni normatywnej

Tadeusz Biernat

Ebook

Paradygmat prawa w przestrzeni normatywnej pozwala na inne spojrzenie na wiele kwestii odnoszących się do tradycyjnie ujmowanych obszarów refleksji naukowej nad prawem. Współcześnie, w relacjach między prawem a sferą normatywną (środowiskiem normatywnym), na szczególną uwagę zasługuje zjawisko formy normatywności i jej charakterystycznych cech w społeczeństwie postmodernistycznym. Pytanie o formę normatywności jest komplementarne z pytaniem, czy i jak zmieniające się i specyficznie ukształtowane formy artykułowania normatywności wpływają na prawo, a konkretnie na tworzenie prawa.

Podlegające własnej dynamice otoczenie normatywne, przestrzeń normatywna, generuje szerszą dyskusję dotyczącą prawa i jego oceny, która obejmie inne, "niepaństwowe prawo" oraz to, co autor określa mianem "normatywnych źródeł prawa". Dyskusja wykracza więc poza ustalony przez lata i ściśle "zdefiniowany" krąg zależności systemowych. Szczegółowy, ale bardzo istotny problem polega na tym, że w polu dyskursu i sposobie przedstawiania normatywnych treści pojawiają się wypowiedzi nie tylko odnoszące się do poszczególnych elementów przestrzeni normatywnej, ale także mające charakter "normatywnych roszczeń". W tak charakteryzowanej rzeczywistości prawo jest mostem łączącym "roszczenia normatywne" z normatywnością zewnętrzną wobec prawa.

Wstęp    9

 

Charakterystyka problemu badawczego   13

 

Część I. Paradygmat prawa w porządku normatywnym      19

Wprowadzenie    21

 1. Ład społeczny             23
 2. Ład normatywny        27
  1. Wartości  28
  2. Normatywne subsystemy i ich cechy              33
 3. Prawo a ład normatywny          36
  1. Koncepcje prawa natury. Doktryna Św. Tomasza z Akwinu     37
  2. Autonomia systemu prawnego. Prawo w ujęciu Hansa Kelsena              42

3.3. Trzecia droga. Formuła Gustawa Radbrucha               47

 1. Dominacja paradygmatu prawa w porządku normatywnym          50

4.1. wzmacnianiu paradygmatu prawa w porządku normatywnym               50

4.2. Cechy charakteryzowanego paradygmatu    52

  1. Problem tworzenia prawa w ramach paradygmatu i badania tego procesu           53

Podsumowanie    59

 

Część II. Paradygmat prawa w przestrzeni normatywnej    61

Wprowadzenie    63

 1. Dynamika społeczna z perspektywy ponowoczesności    64
 2. Dynamika sfery normatywnej w społeczeństwie ponowoczesnym. Najważniejsze obszary      68
  1. Pluralizm wartości. Moralność – etyka           68
  2. Zmiany w sferze praw podmiotowych            69

2.3. Zmiany w prawie – jurydyzacja – multicentryczność – system prawny europejski            73

2.3.1. Jurydyzacja  73

2.3.2. Multicentryczność prawa         75

2.3.3. System prawny europejski        76

2.3.4. Soft law         79

2.3.5. Europeizacja prawa   81

 1. Dynamika wybranych elementów sfery normatywnej      83
  1. Polityczna poprawność – wymiar normatywny            83
  2. Policy – aspekt normatywny            88

3.3. Doktryna – aspekt normatywny       90

 1. Przestrzeń normatywna             92

4.1. Problem normatywności     93

4.2. Normatywne wypowiedzi – oświadczenia normatywne             97

4.3. Charakterystyka przestrzeni normatywnej    100

   1. Elementy przestrzeni normatywnej        101
   2. Formy strukturalizacji/standaryzacji przestrzeni normatywnej      103
 1. Status prawa w przestrzeni normatywnej              106
  1. Wpływ przestrzeni normatywnej na legitymizację prawa          107
  2. Przestrzeń normatywna a problem świadomości normatywnej               111
  3. Cechy charakteryzowanego paradygmatu    112
  4. Problem badania tworzenia prawa w ramach paradygmatu     113

 

Część III. Badanie wpływu przestrzeni normatywnej na tworzenie prawa. Specyfika normatywnych źródeł prawa w społeczeństwie postmodernistycznym               117

Wprowadzenie    119

 1. Źródła prawa a pojęcie normatywnych źródeł prawa       120
 2. Charakterystyka prawotwórczego procesu decyzyjnego w ramach paradygmatu     122
 3. Model referencyjny badania tworzenia prawa    131
 4. Wpływ normatywnych źródeł prawa na tworzenie prawa w wyodrębnionych systemach       135
  1. Normatywne źródła prawa w systemie prawnym Unii Europejskiej        135
  2. Normatywne źródła prawa w systemie kontynentalnym. Potencjał trendu          141
  3. Precedens w przestrzeni normatywnej             152
 5. Przestrzeń normatywna a konwergencja systemów prawnych        158

 

Zamiast zakończenia       163

 

Bibliografia        165

 • Tytuł: Jurysprudencja 13. Prawo w przestrzeni normatywnej
 • Autor: Tadeusz Biernat
 • ISBN: 978-83-8142-164-5, 9788381421645
 • Data wydania: 2019-08-12
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_1798
 • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego