Szczegóły ebooka

Duchowa misja Polski

Duchowa misja Polski

Wincenty Łaszewski

Ebook

Wielki naród grzeszników. Tyle razy przyszło nam zawieść oczekiwania Nieba ale Opatrzność wciąż pokłada w nas swoje nadzieje. Dlaczego właśnie my? Jaka jest nasza misja? Dlaczego pan Bóg wysyła do nas swoich proroków, by nam o niej przypominali?

Dawne proroctwa zapowiadają, że polski naród dożyje ostatniej starości świata. Będzie pracował ku Bożej chwale jeszcze w ostatnim dniu historii stworzenia - jeżeli tylko pozwolimy Bogu na spełnienie się Jego planów.

Wypełni się nasza narodowa misja. Pojawi się iskra. Bóg dojrzy ogień, który zabłyśnie wśród nas. Rozleje się po świecie i zapłonie. Czym będzie ów ogień? Czy będzie to dla Boga znak, że wypełniło się, że Kościół i świat zostały napełnione Duchem, jak po brzegi była Nim wypełniona Maryja?

Zgodnie z zapowiedzią wielkiego papieża Jana Pawła II dzięki iskrze z Polski Jezus będzie mógł znów przyjść na ziemię. Tak jak przygotowana na Jego narodzenie była Maryja, tak przygotowany na Jego przyjście będzie Kościół - uświęciciel świata.


PROROCTWA I WIZJE

Świadkowie tajemnicy, którym dane było zajrzeć za zasłonę czasu, opisani w książce: Americo Lopez-Ortiz, Marie Taigi, Elena Aiello, Elena Leonardi, Ojciec Pio, ojciec Eustachiusz, Nimfa Suchońska, Mikołaj Sikatka, Wanda Malczewska, Jan Cieplak, bł. Bronisław Markiewicz, Podlasianka.

Święci i wizjonerzy: Św. Faustyna Kowalska, August Kardynał Hlond, Stefan Kardynał Wyszyński, Zofia Nosko, Czesław Klimuszko, Giulio Mancinelli, Lodovic Rocca, Zy, Łucja dos Santos, Teresa Neumann, Luciano Guerra, Małgorzata Alacoque, John Haffert, ks. Jan Bosko, Cindy Jacobs, abp. Zygmunt Szczęsny Feliński, Rozalia Celakówna

BOŻA MISJA DLA ŚWIATA W RĘKACH POLAKÓW.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • ANTE PORTAS Nim zabrzmi róg
 • PROVIDENTIA HUMANA, PROVIDENTIA DIVINA ZAMYSŁY OPATRZNOŚCI
  • WSZYSTKO IDZIE NA OPAK
  • ODPOWIEDŹ W FATIMIE?
  • HISTORIA SACRA I JEJ OPATRZNOŚĆ
  • SAMOOPATRZNOŚĆ
  • INNOŚĆ PROROCTW O POLSCE
 • ET DIXIT DEUS VERBUM SUUM BÓG POWIEDZIAŁ: NA PEWNO
  • NAKRĘCAMY SPRĘŻYNĘ ZEGARA
  • WOKÓŁ CIEMNOŚĆ. ŚWIAT NA KRAWĘDZI KATASTROFY
  • ZAPOWIEDZI BEZ CIEMNOŚCI. PRZYJAZNA PRZYSZŁOŚĆ DLA POLSKI
  • MISTYCZNE SŁOWA EUSTACHIUSZA
  • PROROCTWO SUCHOŃSKIEJ
  • WIZJA PASTERZA SIKATKI
  • PRZEKAZ MALCZEWSKIEJ
  • PRZEPOWIEDNIA BISKUPA CIEPLAKA
  • SŁOWA ANIOŁA POLSKI I BŁ. MARKIEWICZA
  • PRZEKAZY PODLASIANKI
  • DZIENNICZEK FAUSTYNY
  • DLACZEGO POLSKA JEST SZCZEGÓLNA?
  • PYTANIA NA POCZĄTKU DROGI
  • POLSKA STAŁA MARYJNA
  • SZCZEGÓLNOŚĆ JAKO CECHA HISTORYCZNA
  • UDZIAŁ W NAJWIĘKSZEJ Z ŁASK?
 • PROROCTWA WSPÓŁCZESNE
  • PRZYSZŁOŚĆ WEDŁUG KARDYNAŁA HLONDA
  • TESTAMENT WYSZYŃSKIEGO
  • SŁOWA JEZUSA DO POLSKIEGO NARODU
  • WIZJE ZOFII NOSKO
  • JESZCZE KLIMUSZKO
 • FUNDAMENTALNY PRZEKAZ Z WŁOCH?
  • KIM BYŁ GIULIO MANCINELLI?
  • POLSKIE ZWIĄZKI
  • ZASADA HIERARCHII
  • KU POLSKIM ŚLUBOM
  • DODATKOWY ZNAK
  • LODOVIC ROCCA
 • O POLSCE W INNYCH JĘZYKACH
  • MĘDRZEC ZY
  • SIOSTRA ŁUCJA
  • TERESA NEUMANN
  • LUCIANO GUERRA
 • FAKTY POMOSTOWE
  • WIZJA MAŁGORZATY ALACOQUE
  • CUD NAD WISŁĄ
  • POLSKA JAKO NAJWAŻNIEJSZE MIEJSCE FATIMSKIE
  • NARÓD TOTUS TUUS
  • KAMIEŃ MŁYŃSKI EKSKOMUNIKI
 • Po drugie TRES SCINTILLA SPES ZAMIARY Z WYSOKA
  • MOCARZ ZMANIPULOWANY
  • PROROCTWO PAPIEŻA BENEDYKTA
  • MAJESTAT BOŻY PRZYBĘDZIE Z PÓŁNOCY
  • FAŁSZYWE PROROCTWO, KTÓRE GŁOSI PRAWDĘ
 • MONSTRA DEUS ESSE CARITATEM OPATRZNOŚĆ BOSKA I LUDZKA
  • PROROCTWO NIE SPEŁNIA SIĘ SAMO
  • SŁOWA Z FATIMY. PROROCTWO WIELU DRÓG
  • JAK MARYJA. PODSTAWOWA PROPOZYCJA
  • PO BOŻEMU. PRAWDZIWA POBOŻNOŚĆ
  • DROGA POKOJU. MODLITWA I POŚWIĘCENIE
  • ZADOŚĆUCZYNIENIE. COŚ WIĘCEJ NIŻ MIŁOŚĆ DO BOGA
 • VIA LONGISSIMA, VIA BREVIS POPROWADZENI INNĄ DROGĄ. PIERWSZY KROK JUŻ ZNAMY
  • NIEWYPEŁNIONE ŚLUBY
  • KARA JAKO DOTYK MIŁOSIERDZIA
  • PIERWSZA KOREKTA. OSTATNIE KOŁO RATUNKOWE
  • CIERPIENIE LUDZI DOBRYCH
  • INNA MOŻLIWOŚĆ KOREKTY. DROGA OFIARY
 • ET FIAT LUX Zakończenie
 • DODATEK I BIOGRAMY OSÓB PRZEKAZUJĄCYCH PROROCTWA O POLSCE
  • Nimfa Suchońska (1688 1709)
  • Mikołaj Sikatka (1787 1857)
  • Sługa Boży biskup Jan Feliks Cieplak (1857 1926)
  • Błogosławiony ksiądz Bronisław Bonawentura Markiewicz (1842 1912)
  • Święta siostra Faustyna Kowalska (1905 1938)
  • Sługa Boży kardynał August Hlond (1881 1948)
  • Sługa Boży Stefan Wyszyński (1901 1981)
  • Zofia Nosko (? 1966)
  • Ojciec Andrzej Czesław Klimuszko (1905 1980)
  • Święty Malachiasz (1094 1148)
  • Czcigodny Giulio Mancinelli (1537 1618)
  • Brat Lodovic Rocca (? 1849)
  • Teresa Neumann (1898 1962)
  • Ksiądz Luciano Guerra (ur. 1944)
 • DODATEK II MODLITWY ZA POLSKĘ
  • MODLITWA PAŃSKA ZA OJCZYZNĘ
  • ZDROWAŚ MARYJO ZA POLSKĘ
  • BOGURODZICA
  • LITANIA NARODU POLSKIEGO
  • MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI
  • MODLITWA ZA OJCZYZNĘ KS. PIOTRA SKARGI
  • MODLITWA ZA OJCZYZNĘ BŁ. STANISŁAWA PAPCZYńSKIEGO
  • MODLITWA ZA OJCZYZNĘ KARD. AUGUSTA HLONDA
  • MODLITWA ZA OJCZYZNĘ BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
  • MODLITWA ŚW. JANA PAWŁA II
 • Tytuł: Duchowa misja Polski
 • Autor: Wincenty Łaszewski
 • ISBN: 9788380794795, 9788380794795
 • Data wydania: 2019-08-29
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_17jl
 • Wydawca: Fronda