Szczegóły ebooka

Kapitał intelektualny i kapitał ludzki w ewoluującej przestrzeni organizacyjnej

Kapitał intelektualny i kapitał ludzki w ewoluującej przestrzeni organizacyjnej

Zbigniew Antczak

Ebook
Celem rozważań zawartych w pracy było zdiagnozowanie ewolucji rozumienia kapitałów intelektualnego i ludzkiego w badawczym ujęciu knowledge management. W dociekaniach diagnoza została potraktowana instrumentalnie i zawężająco, jako narzędzie służące przede wszystkim identyfikacji elementów potrzebnych do skonstruowania nowego ich modelu. Część monografii poświęcona została badaniu zakresów znaczeniowych podstawowych pojęć, ich różnorodnej systematyzacji, a w ramach zgłębiania struktury rzeczywistości – propozycjom modelowego ujęcia problematyki. Zwieńczeniem rozważań, po ukazaniu kontekstu w postaci społeczeństwa wiedzy i dokonaniu przeglądu i identyfikacji różnorodnych zakresów znaczeniowych pojęć związanych z kapitałem intelektualnym i kapitałem ludzkim, jest wygenerowanie ich autorskiego modelu.
  • Tytuł: Kapitał intelektualny i kapitał ludzki w ewoluującej przestrzeni organizacyjnej
  • Autor: Zbigniew Antczak
  • ISBN: 978-83-769-5361-8, 9788376953618
  • Data wydania: 2015-03-20
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1b02
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu