Szczegóły ebooka

Projektowanie procesów technologicznych w przemyśle spożywczym

Projektowanie procesów technologicznych w przemyśle spożywczym

red. Elżbieta Gąsiorek

Ebook
Celem publikacji jest przedstawienie technik i zasad wykonania projektu procesu  technologicznego produkcji dowolnego wyrobu przemysłu spożywczego. Skrypt  może być wykorzystany jako pomoc dydaktyczna  na zajęciach z przedmiotu projektowanie inżynierskie i technologiczne prowadzonych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym. Książka jest przeznaczona dla studentów specjalności inżynieria produktów żywnościowych, od których oczekuje się umiejętności organizowania prac badawczych i rozwojowych, a  zwłaszcza projektowania oraz wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych w produkcji żywności. 
  • Tytuł: Projektowanie procesów technologicznych w przemyśle spożywczym
  • Autor: red. Elżbieta Gąsiorek
  • ISBN: 978-8-3769-5059-4, 9788376950594
  • Data wydania: 2015-06-02
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1b0a
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu