Szczegóły ebooka

Międzynarodowa ochrona środowiska

Międzynarodowa ochrona środowiska

Agnieszka Becla, Tomasz Poskrobko, Stanisław Czaja

Ebook
Podręcznik jest pierwszą w literaturze polskiej kompleksową publikacją omawiającą zagadnienia międzynarodowej ochrony środowiska przyrodniczego. Współczesne procesy globalizacji ujawniają, jak istotne są wyzwania ekologiczne dla człowieka i jego gospodarki. Podręcznik ukazuje złożoność ochrony środowiska przyrodniczego w skali międzynarodowej, związane z nią szanse dla ekosystemów oraz zagrożenia. Jednocześnie prezentuje różnorodność przedsięwzięć ochronnych, stosowane rozwiązania i regulacje oraz możliwości wsparcia zasobowego dla międzynarodowej ochrony środowiska. Wiedza w tym zakresie nabiera coraz większego znaczenia w warunkach społeczeństwa informacyjnego. Jest to wiedza bardzo użyteczna zarówno dla studentów kierunków ekonomicznych, jak i dla praktyków, zwłaszcza prowadzących działalność gospodarczą w skali międzynarodowej. Podręcznik ‒ oparty na obowiązujących regulacjach prawnych, najnowszych doświadczeniach praktycznych i aktualnej literaturze ‒ jest także atrakcyjnym kompendium wiedzy dla wszystkich zainteresowanych ochroną środowiska w skali globalnej.
  • Tytuł: Międzynarodowa ochrona środowiska
  • Autor: Agnieszka Becla, Stanisław Czaja, Tomasz Poskrobko
  • ISBN: 978-8-3769-5444-8, 9788376954448
  • Data wydania: 2015-09-14
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1b0f
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu