Szczegóły ebooka

Współczesne koncepcje przestrzennego rozwoju gospodarki i społeczeństwa

Współczesne koncepcje przestrzennego rozwoju gospodarki i społeczeństwa

red. Stanisław Korenik

Ebook
Autorzy  podręcznika postawili sobie za zadanie przybliżyć współczesną przestrzeń społeczno-gospodarczą, w tym także uwarunkowania polityczne czy kulturowe w niej zachodzące. Dlatego poza wiadomościami podstawowymi dotyczącymi całokształtu działalności człowieka w przestrzeni, znajdujemy treści dotyczące najnowszych form gospodarowania, innowacji, kształtowania się sieci gospodarczych itp. Takie ujęcie tematu ma na celu przybliżenie czytelnikowi wiedzy potrzebnej do poznania ram funkcjonowania gospodarki w nowych realiach, z uwzględnieniem również  aspektu przestrzennego, gdyż każda działalność człowieka odbywa się w czasie i w przestrzeni.
  • Tytuł: Współczesne koncepcje przestrzennego rozwoju gospodarki i społeczeństwa
  • Autor: red. Stanisław Korenik
  • ISBN: 978-8-3769-5031-0, 9788376950310
  • Data wydania: 2015-09-15
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1b0h
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu