Szczegóły ebooka

Ekonometria - metody, przykłady, zadania

Ekonometria - metody, przykłady, zadania

red. Józef Dziechciarz

Ebook
"Recenzowany podręcznik w sposób zwarty i przejrzysty przedstawia wybrane zagadnienia z zakresu ekonometrii. Struktura podręcznika odzwierciedla tematy realizowane na wykładach i ćwiczeniach. [...]

Każdy wykład zawiera zwięzłą część teoretyczną, a następnie rozwiązane w sposób przystępny przykłady. Zadania do samodzielnego rozwiązania są różnorodnego typu, ciekawe i nowatorskie w porównaniu z innymi pozycjami z tego zakresu. [...]
Dają one studentom możliwość wszechstronnego przygotowania się do egzaminu z ekonometrii. Sądzę, że autorzy zapewnili porównywalny wysoki poziom naukowy poszczególnych części podręcznika.
Dotyczy to zarówno prezentacji sposobu i zakresu metodologii, jak też rodzaju, zakresu i stopnia trudności opracowanych zadań."

- Prof. dr hab. Teodor Kulawczuk