Szczegóły ebooka

Marketing w organizacjach pozarządowych-obszary zastosowań

Marketing w organizacjach pozarządowych-obszary zastosowań

Barbara Iwankiewicz-Rak

Ebook
Autorka postawiła sobie za cel identyfikację obszarów i cech decyzji marketingowych dotyczących wypełniania zadań społecznych i gospodarczych, wynikających ze zmian potrzeb i preferencji społeczeństwa. Prezentowana książka jest rezultatem prowadzonych przez autorkę wieloletnich badań sfery usług społecznych i organizacji pozarządowych. W kolejnych rozdziałach omówiono organizacje pozarządowe w gospodarce rynkowej, szczególne cechy działań marketingowych organizacji pozarządowych, komunikację marketingową organizacjach pozarządowych, fundraising w aspekcie marketingowej orientacji organizacji pozarządowych, fundraising w świetle współpracy organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw. Treść książki łączy wątki teoretyczne ze wskazaniem praktycznych zastosowań, nie wyczerpuje jednak rozległej problematyki marketingu i funkcjonowania organizacji pozarządowych w gospodarce rynkowej.
  • Tytuł: Marketing w organizacjach pozarządowych-obszary zastosowań
  • Autor: Barbara Iwankiewicz-Rak
  • ISBN: 978-8-3769-5118-8, 9788376951188
  • Data wydania: 2016-01-29
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1b0n
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu