Szczegóły ebooka

Fizyka zadania

Fizyka zadania

Piotr Wilk

Ebook

Niniejszy skrypt jest przeznaczony dla studentów I-go roku Wydziału InżynieryjnoEkonomicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Obejmuje on zadania wraz z rozwiązaniami z dziesięciu działów fizyki. Każdy rozdział zawiera wstęp, w którym omówione są podstawowe prawa związane z zadaniami z tego rozdziału oraz wskazówki dotyczące metod rozwiązań. Skrypt nie obejmuje pełnego zakresu działów należących do standardowego kursu fizyki. W ramach poszczególnych działów również nie można mówić o upełności, jeśli chodzi o wszystkie możliwe typy zadań, skrypt bowiem jest materiałem wspomagającym ograniczone czasowo ćwiczenia rachunkowe z fizyki, związane z wykładem i zajęciami laboratoryjnymi z tego przedmiotu. Zadania dobierane były tak, aby ich poziom trudności nie był zbyt wysoki (brak np. zadań łączących różne działy lub wymagających skomplikowanych obliczeń) oraz aby mogły być łatwo modyfikowane z myślą o kolokwiach (zadania wariantowe). Brano też pod uwagę słabe przygotowanie z fizyki kandydatów na studia.