Szczegóły ebooka

O przymierze z Niemcami. Wybór pism 1923-1939

O przymierze z Niemcami. Wybór pism 1923-1939

Władysław Studnicki

Ebook

„Myśl polska winna pracować nie w kierunku poszukiwania koalicji równoważącej kooperację rosyjsko-niemiecką, gdyż taka koalicja, jak widzieliśmy, byłaby niemożliwością. Polska myśl polityczna winna pracować ku powołaniu do życia kombinacji politycznej odciągającej Niemców od Sowietów, właściwie Niemców od Rosji”.

Władysław Studnicki

 

Publicystyka Studnickiego z dwudziestolecia międzywojennego dowodzi nie tylko jego determinacji w dążeniu do postawionego celu. Świadczy też o bogactwie argumentacji ówczesnych zwolenników sojuszu z Niemcami. Wskazuje, że powodzenie tej koncepcji nie zależało od udzielenia odpowiedzi na trywialne pytanie: „tak czy nie?”, ale od konsekwentnej realizacji rozpisanego na dłuższy czas planu, do której należało przystąpić w okresie dobrej koniunktury. 

Trafność przewidywań, logika argumentacji i trzeźwość sądów stawia dorobek Studnickiego wśród najciekawszych w polskiej myśli politycznej prób zmierzenia się z wyzwaniami stojącymi przed państwem słabym, wtrąconym w zmagania mocarstw. 

Jan Sadkiewicz

 

Trwający do dziś spór o szanse i zagrożenia związane z ideą sojuszu polsko-niemieckiego sprowadzony został w zasadzie do dylematu: czy na przełomie 1938 i 1939 roku należało, czy też nie należało przyjmować żądań niemieckich i brać udziału w krucjacie antysowieckiej. Tymczasem dla ówczesnych zwolenników przymierza Warszawy z Berlinem była to sprawa bardziej złożona, a jej powodzenie nie zależało od udzielenia odpowiedzi na trywialne pytanie: „tak czy nie?”, ale od konsekwentnej realizacji rozpisanego na dłuższy okres planu, do której należało przystąpić w okresie dobrej koniunktury, zapoczątkowanej zerwaniem przez Hitlera współpracy niemiecko-sowieckiej. Władysław Studnicki, autor niezwykłej, profetycznej książki Wobec nadchodzącej drugiej wojny światowej, był czołowym rzecznikiem tej koncepcji, a jego publicystyka z lat 20. i 30. XX wieku dowodzi, jak wielu błędnych założeń można było uniknąć.

 

 

Spis treści

 

Jan Sadkiewicz, Wstęp

 

Władysław Studnicki, O przymierze z Niemcami

 

Spór nieskończony aktywizmu i pasywizmu

W sprawie bezpieczeństwa Polski

Fałsze konwencjonalne i prawda o stosunkach polsko-czeskich

Wojna celna z Niemcami

Konieczność zmiany kursu w polityce zagranicznej

Zbliżający się wypadek dziejowy

W sprawie traktatu handlowego z Niemcami

Mniejszość niemiecka w Polsce

W odpowiedzi panu Saurweinowi

W obronie naszej całości

W sprawie wzrostu radykalizmu

Z powodu wskazań czołowego człowieka endecji

Przeciw błędnym wskazaniom

Rozbrojenie a pokój

Na marginesie ratyfikacji traktatu z Niemcami

Argumenty posła Zielińskiego

Projektowane bloki gospodarcze

Austria i Prusy Wschodnie

W odpowiedzi na koncepcje słowiańskie p. Stanisława Cywińskiego

Odparte argumenty

Sprawa zmienności traktatów

Kwestie przesądzone i nietykalne

Współpraca czy zabór. Zakończenie polemiki z posłem Zielińskim

Potrzeba idei

Geneza wojen i możliwości wojny amerykańsko-angielskiej

Polska i Mała Ententa

Rosja sowiecka a rozbrojenie

Adolf Hitler najwpływowszy polityk współczesnych Niemiec w świetle swego dzieła Mein Kampf

Koncepcje polityki zewnętrznej Hitlera

Najcharakterystyczniejsze postulaty w polityce zewnętrznej Hitlera

Z powodu śmierci Arystydesa Brianda

Sprawy polsko-gdańskie

Przesadne nadzieje i przesadny pesymizm

W sprawie ugody z Niemcami. Odpowiedź „Gazecie Warszawskiej”

W sprawie porozumienia polsko-niemieckiego

Wyznanie germanofila polskiego

O przymierze z Niemcami

Dwa systemy polityczne Europy

Nie hitleromani, lecz także nie hitleromaniacy

„Nasi hitleromani”

Szkic programu na chwilę obecną

PPS wysługująca się Sowietom

Sielanka polsko-francuska

Z dyskusji o zasadniczej linii nowej polityki zewnętrznej

Przeciwnicy i zwolennicy przymierza polsko-niemieckiego

Notatki polemiczne. Pan Stanisław Stroński

Dziś i w 1914 roku

Adolf Bocheński: Między Niemcami a Rosją

Notatki polemiczne. „Alma Mater”

W odpowiedzi generałowi Sikorskiemu

Z powodu wizyty ministra Delbosa

Co osiągnęliśmy i co moglibyśmy osiągnąć za pomocą ultimatum, skierowanego do Litwy

Konsekwencje Anschlussu

Polska wobec sprawy Czechosłowacji

Kwestia Rusi Zakarpackiej i Słowacczyzny

1938 rok koryguje błędy 1918 roku

Chcą sprowadzić politykę polską na manowce

Zasadnicze problematy polityki międzynarodowej

Hitler w Mein Kampf podejmuje ideę „Drang nach Osten”

Polska i wojna

Czy tak wszystko jasne w polityce zewnętrznej

O stanowisko Polski w konflikcie niemiecko-czeskim

Kwestia słowacka, a racja stanu Polski

Wspólną granicę z Węgrami jeszcze osiągnąć możemy

W nowej sytuacji międzynarodowej

Słodkie złudzenie czy twarda rzeczywistość

Tworzenie Ukrainy z Polską lub przeciwko Polsce

Spór o koncepcję ukraińską

Z nami lub przeciwko nam

Pod adresem Niemiec

Podstawy systemu politycznego świata

Wobec nowej sytuacji

 

Indeks nazwisk

Spis treści

  • Tytuł: O przymierze z Niemcami. Wybór pism 1923-1939
  • Autor: Władysław Studnicki
  • ISBN: 97883-242-2978-9, 9788324229789
  • Data wydania: 2019-10-14
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1cbn
  • Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS