Szczegóły ebooka

Niemcy, Rosja i racja stanu. Wybór pism 1926-1939

Niemcy, Rosja i racja stanu. Wybór pism 1926-1939

Adolf Bocheński

Ebook

Opinia polska musi nareszcie zdać sobie sprawę, że nie możemy w przyszłości liczyć na bagnety i karabiny maszynowe francuskie czy angielskie, a jedynie na swoje własne. Jedynie własna, samodzielna polityka może sprowadzić przedłużenie błogosławionego dla nas antagonizmu niemiecko-rosyjskiego. Jedynie własna polityka może nas uchronić od wiązania się z organizmami politycznymi, które w chwili niebezpieczeństwa nie przyjdą nam z pomocą.

Adolf Bocheński

Adolf Bocheński łączył idealizm w życiu prywatnym z "okrutnie chłodną" inteligencją w analizie politycznej. Bez sentymentów odrzucał miłe polskiemu sercu koncepcje polityczne, jak sojusz z Zachodem czy Międzymorze. Za podstawowe zagadnienie polityki polskiej uważał stosunki niemiecko-rosyjskie. Z ludźmi, którzy nie rozumieją, że to one decydują o losie Rzeczypospolitej, "nie można - twierdził - na serio mówić o polityce, podobnie jak o niedawno przeczytanej książce nie sposób mówić z kimś, kto nie zna liter: "a, b, i c".

Jan Sadkiewicz

Jan Sadkiewicz

Zagadka Bocheńskiego

Adolf Bocheński

Niemcy, Rosja i racja stanu

Wybór pism 1926–1939

Konserwatyzm ideologiczny czy realny? 

Zagadnienie niezależności rządu od opinii publicznej

Z literatury politycznej. Recenzenci Romana Dmowskiego 

Z literatury politycznej. Smoleńsk, nacjonalizm i zakłamanie 

Wytyczne polskiej polityki zagranicznej 

Polska w niemieckiej racji stanu 

Granice relatywizmu politycznego 

Tradycyjny aliant 

Roman Dmowski i Stanisław Mackiewicz 

Odwieczny wróg Rzeczypospolitej Polskiej 

Dlaczego nie chcemy bronić Locarna? 

Polska doktryna Monroego

Między Niemcami a Rosją

Mała Ententa* 

Szlaki grunwaldzkie* 

Rozmowa z intelektualistą francuskim o polityce ministra Józefa Becka 

Targowiczanie naszych czasów

Adolf Hitler kontynuatorem Bismarcka 

Niebezpieczeństwo sojuszu polsko-niemieckiego* 

Czy Niemcy mogą być „podzielone”* 

Publicystyka polska a polityka zagraniczna 

Armia i polityka zagraniczna 

Hitler i pułkownik Beck 

Polska dotrzyma traktatów* 

Przeszłość i przyszłość sprawy czeskiej 

Niemcy, Rosja i nasza polityka czeska* 

Błędy w sprawie południowej* 

Polemika ze Stommą 

Bilans strat i zysków polskiej polityki zagranicznej* 

Co to jest „polityka 1934 roku”? 

Niemcy – Polska – Rosja 

Współczesna Europa polityczna 

Argumenty historyczne w polityce zagranicznej 

Indeks nazwisk 

*Tekst opublikowany pod pseudonimem Franciszek Czerwiski.

  • Tytuł: Niemcy, Rosja i racja stanu. Wybór pism 1926-1939
  • Autor: Adolf Bocheński
  • ISBN: 97883-242-2987-1, 9788324229871
  • Data wydania: 2019-10-14
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1cbo
  • Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS