Helion


Szczegóły ebooka

Nadia konstruktorka. Sztuka i komunizm Chodasiewicz-Grabowskiej-Léger

Nadia konstruktorka. Sztuka i komunizm Chodasiewicz-Grabowskiej-Léger


Jest to pierwsza w Polsce książka poświęcona Nadii Léger (1904–1982; w rodzimej historiografii znanej głównie jako Wanda Chodasiewicz-Grabowska). Można w niej znaleźć nie tylko analizę dorobku malarskiego artystki, lecz również kolejnych etapów edukacji artystycznej (z uwzględnieniem sytuacji kobiet w poszczególnych ośrodkach) – u Władysława Strzemińskiego w Smoleńsku, w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, w paryskiej Académie Moderne u Amédée Ozenfanta i późniejszego męża Fernanda Légera. Poruszona została również problematyka działalności animatorskiej i kuratorskiej po obu stronach żelaznej kurtyny, a także strategii tożsamościowych artystki (wielokrotnie zmieniane imię i nazwisko, kwestia przynależności narodowej). Szczególny nacisk położono na związki Léger z Polską – przede wszystkim pomoc w zbiórce obrazów do Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej grupy a.r. oraz redagowanie czasopisma „L’Art Contemporain – Sztuka Współczesna”. 

Wstęp 

 • Nadia uczennica i nauczycielka 
 • Pierwsze zetknięcie z awangardą – nauka u Władysława Strzemińskiego i Katarzyny Kobro w Smoleńsku 
 • Pobyt w charakterze wolnego słuchacza w „konserwa¬tywnej” Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie (1923–1925) 
 • W akademii wschodzących gwiazd paryskiej awangar¬dy – Fernanda Légera i Amédée Ozenfanta 
 • Sprawowanie pieczy nad akademią sztuki Fernanda Légera 
 • Nadia kuratorka i organizatorka 
 • Współredagowanie periodyku „L’Art Contemporain” – Sztuka Współczesna” 
 • Zbiórka obrazów do Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej grupy a.r. w Łodzi 
 • Działalność kuratorska po II wojnie światowej 
 • Nadia artystka 
 • Nadia abstrakcjonistka. Lata 20. XX wieku 
 • Popowy socrealizm Nadii Chodasiewicz-Petrovej-Léger 
 • Autoportret zaangażowany 
 • „Suprematisme de Nadia Khodossievitch-Léger” 
 • Odnalezienie własnego stylu w „mozaikach-portretach”
 • Zamiast zakończenia (Nadii Léger gry z tożsamoscią) 

 

Bibliografia 

Indeks nazwisk 

Spis ilustracji