Helion


Szczegóły ebooka

Brudna praca w zawodach medycznych. Konteksty interakcji pacjent-personel medyczny w procesie leczenia

Brudna praca w zawodach medycznych. Konteksty interakcji pacjent-personel medyczny w procesie leczenia

W publikacji dokonano analizy interakcji pomiędzy pacjentami i personelem medycznym, ze szczególnym uwzględnieniem obciążeń (społecznych, interakcyjnych, moralnych, fizycznych), które wiążą się z pracą lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Wykorzystując koncepcję Everetta Hughesa – dirty work (brudnej pracy), starano się pokazać trud związany z wykonywaniem zawodu medycznego.

Tekst monografii umożliwia Czytelnikowi zrozumienie specyficznego środowiska pracy w wyspecjalizowanych instytucjach (szpitale, domy pomocy społecznej, hospicja) odpowiedzialnych za takie aspekty życia, jak choroba, leczenie, umieranie. Starano się obiektywnie pokazać pracę zespołu medycznego. Zwrócono uwagę na rozbieżności między postrzeganiem lekarza przez pacjentów a jego rzeczywistymi obowiązkami. Wizja lekarza ubranego w nieskazitelnie biały fartuch, przechadzającego się po salach chorych to tylko niewielki ułamek zadań, które musi on wykonać podczas dnia pracy. Trudne decyzje (obciążające moralnie), skomplikowane sytuacje podczas operacji i kontakt z wydzielinami ludzkiego ciała (obciążenia fizyczne), kontakt z osobami roszczeniowymi, które uważają, że zasługują na wyjątkowe traktowanie (obciążenia interakcyjne), kontakt z osobami naznaczonymi społecznie (obciążenia społeczne) to codzienność dla lekarza pracującego w placówce medycznej.

Książka jest adresowana do osób zainteresowanych współczesnymi teoriami socjologicznymi i interakcjonistycznym ujęciem pracy – zwłaszcza do lekarzy, osób zarządzających zespołami medycznymi oraz pacjentów, którzy chcą dowiedzieć się, jak wyglądają kulisy pracy medycznej.

Wprowadzenie                9

 

Część I. Teoretyczne podstawy pracy    13

1. Historyczne ujęcie brudu        15

2. Praca                20

2.1. Podział pracy      21

2.2. Profesje               21

2.3. Role społeczne i podział pracy   24

2.4. Błędy/pomyłki w pracy 25

2.5. Brudna praca (dirty work)            26

2.6. Brudna praca a emocje  30

3. Widzialność brudnej pracy     31

4. Praca nad odczuciami               34

5. Docenianie i niedocenianie pracy       35

6. Zagrożenia związane z pracą medyczną – przykłady  37

7. Podsumowanie           40

 

Część II. Wyniki badań 43

1. Charakterystyka zawodów medycznych         46

2. Codzienność pracy medycznej – rutyna brudnej pracy            52

3. Kontekst interakcji pomiędzy pacjentami a personelem medycznym (brud w interakcjach/brud interakcyjny)           56

3.1. Interakcyjny wymiar brudnej pracy         65

3.2. Operacja – szczególny rodzaj interakcji pacjenta i zespołu medycznego               69

3.3. Interakcje z młodym pacjentem – proces leczenia dzieci – brudne staje się czyste          75

4. Praca z ciałem/praca nad ciałem         78

5. Rodzina w procesie leczenia – możliwość delegowania brudnej pracy              80

6. Praca nad odczuciami               82

7. Emocje, które brudzą               93

8. Praca nad czystością  98

9. Piętno związane z wykonywaniem zawodów medycznych    103

10. Podział pracy             104

11. Konteksty społeczno-organizacyjne związane z delegowaniem brudnej pracy          106

12. Praca niewidzialna   108

13. Choroby zawodowe               112

14. Brud szlachetny        113

15. Brudna praca – występowanie          116

16. Kontekst medyczny                122

17. Kontakt ze śmiercią – brudny element zawodów medycznych          124

18. Zespołowe zarządzanie wrażeniami dotyczącymi brudnej pracy. Konteksty, w których brudna praca jest widoczna dla publiczności             126

19. Stosunek do pracy   128

20. Drogi ku czystości     130

 

Zakończenie      133

Bibliografia         137

Aneksy 149

Spis tabel i rysunków     161

  • Tytuł: Brudna praca w zawodach medycznych. Konteksty interakcji pacjent-personel medyczny w procesie leczenia
  • Autor: Michał Lesiak
  • ISBN Ebooka: 978-83-8142-616-9, 9788381426169
  • Data wydania ebooka: 2019-11-07
  • Identyfikator pozycji: e_1dqh
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego