Szczegóły ebooka

Edukacyjna wartość dziecięcych pytań

Edukacyjna wartość dziecięcych pytań

Ebook

Inicjatywa cyklicznego publikowania prac w ramach serii "Twórczość i Edukacja" wyrosła z potrzeby stworzenia miejsca spotkania badaczy i praktyków zainteresowanych rozwijaniem oraz wspieraniem zdolności twórczych dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych. W serii ukazują się prace dotyczące problematyki edukacyjnych oraz społecznych uwarunkowań rozwoju szeroko pojętej aktywności twórczej.

Dotychczas ukazały się w serii:

Zasoby twórcze człowieka. Wprowadzenie do pedagogiki pozytywnej, red. K. J. Szmidt, M. Modrzejewska-Świgulska

M. Modrzejewska-Świgulska, Twórczość codzienna w narracjach pedagogów

Biograficzne badania nad twórczością. Teoria i empiria, red. M. Modrzejewska-Świgulska

K. J. Szmidt, Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności

A. Chmielińska, Dynamika transgresji twórczych. Studia przypadków pedagogów

Zwrócenie uwagi na rolę pytań w stymulowaniu aktywności poznawczej dzieci na etapie kształcenia elementarnego jest niezwykle potrzebne i ważkie, gdyż jest to etap kluczowy i krytyczny dla rozwoju wszystkich podstawowych umiejętności poznawczych uczniów. [...] Autorki prezentują zarówno wyniki badań, jak i zagadnienia naukowe przy jednoczesnej swobodzie gatunku i użytego słownictwa. Świadczy o tym posługiwanie się językiem nacechowanym w znacznym stopniu, dobrze pojętym w tym przypadku, subiektywizmem i ekspresyjnością. Obraz zjawiska jest konkretny, poddany oglądowi w kontekście osobistych doświadczeń, przemyśleń, ale także aktualnego stanu wiedzy i kierunków rozwoju myśli naukowej z prezentowanego obszaru dociekań. Należy podkreślić, że Autorki swoje rozważania teoretyczne ilustrują wynikami badań własnych, które znacznie wzbogacają i wzmacniają sformułowane tezy. Materiał empiryczny jest bardzo ciekawy i zawiera ogromny potencjał interpretacyjny.

Z recenzji dr hab. Renaty Michalak, prof. UAM

Wprowadzenie    9

 

Rozdział 1. Pytania jako wyraz ciekawości poznawczej dziecka (Jolanta Bonar)     13

 

Rozdział 2. Myślenie pytajne jako kategoria twórczości (Jolanta Bonar) 29

 

Rozdział 3. Rozwijanie postawy twórczej i myślenia pytajnego dzieci (Jolanta Bonar)          39

 

Rozdział 4. Pytania w praktyce edukacyjnej – egzemplifikacja wybranych wyników badań własnych (Jolanta Bonar)  59

 

Rozdział 5. Pytania w dyskursach pedagogiki wczesnoszkolnej (Jolanta Bonar)     69

 

Rozdział 6. Filozofowanie z dziećmi, czyli udana próba wspierania myślenia pytajnego uczniów (Anna Buła)                83

 

Bibliografia           109

 

Nota wydawnicza                115

  • Tytuł: Edukacyjna wartość dziecięcych pytań
  • Autor: Jolanta Bonar, Anna Buła
  • ISBN: 978-83-8142-569-8, 9788381425698
  • Data wydania: 2019-12-30
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1et5
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego