Helion


Szczegóły ebooka

Dziennik z getta łódzkiego / Das Tagebuch aus dem Lodzer Getto

Dziennik z getta łódzkiego / Das Tagebuch aus dem Lodzer Getto


Od godziny siódmej do dziesiątej ciągle nie ma chleba. Straszny głód. Jest mi niedobrze od żołądka i jestem całkowicie osłabiona. Nie jestem już w stanie pościelić dwóch prycz, nogi już mnie nie niosą. Cud, że ręka jeszcze pisze. Biorę walerianę bez cukru, kładę się. Bubi z głodu liże kwasek cytrynowy. Jest godzina jedenasta i jego ciągle jeszcze nie ma z chlebem. Wszystko w nas się trzęsie. On ma kartkę na chleb, a nikt nic nam nie pożyczy. Dwa takie dni i nie będzie nas wśród żywych.

Irene Hauser, Dziennik

Spis treści

 

Wykaz skrótów              7

 

Krystyna Radziszewska, Od prześladowania do Zagłady. Los Żydów wiedeńskich w łódzkim getcie 9

Adam Sitarek, Żydzi wiedeńscy w łódzkim getcie. Statystyka  25

Ewa Wiatr, Autorka i jej tekst  33

Irene Hauser, Dziennik z getta łódzkiego          37

 

Bibliografia       65

 

 

Inhalt

 

Abkürzungsverzeichnis              73

 

Krystyna Radziszewska, Von der Verfolgung bis zur Vernichtung. Das Schicksal der Wiener Juden im Lodzer Getto               75

Adam Sitarek, Wiener Juden im Lodzer Getto. Die Statistik      93

Ewa Wiatr, Die Autorin und ihr Text    101

Irene Hauser, Das Tagebuch aus dem Lodzer Getto     109

 

Literatur             135

 

Indeks osób / Personenregister             139