Helion


Szczegóły ebooka

 
Znaczenie zasady dwuizbowości w praktyce ustrojowej wybranych demokracji Azji Południowo-Wschodniej. Malezja, Singapur, Tajlandia, Timor Wschodni

Znaczenie zasady dwuizbowości w praktyce ustrojowej wybranych demokracji Azji Południowo-Wschodniej. Malezja, Singapur, Tajlandia, Timor Wschodni


Istniejące klasyfikacje parlamentów wskazują, że badacze kręgu atlantyckiego nie sięgają w swych dociekaniach do państw Azji Południowo-Wschodniej i przyjętych tam rozwiązań ustrojowych. Region ten w omawianym zakresie wymaga zatem przeprowadzenia badań prawno-porównawczych, zwłaszcza pod kątem analizy adaptowanych instytucji, ich modyfikacji oraz unikatowych, charakterystycznych rozwiązań. Prezentowana monografia stanowi efekt badań prowadzonych w latach 2014–2017, mających na celu przeanalizowanie funkcjonowania organów władzy ustawodawczej w wybranych demokracjach Azji Południowo-Wschodniej. Autorka ukazuje, jakie znaczenie prawne (sposób unormowania omawianej zasady w aktach normatywnych), funkcjonalne (efektywność procesu legislacyjnego oraz wykonywania innych kompetencji legislatywy), a także polityczne (stabilizacja rządów, hegemonia jednej partii) miało wprowadzenie dwuizbowej struktury parlamentu w państwach tego regionu.

Rozdział I. Wprowadzenie          7

 

Rozdział II. Przyjęta metodologia badań              19

 

Rozdział III. Zasada dwuizbowości w badaniach nad parlamentaryzmem – stan aktualny           23

 

Rozdział IV. Charakterystyka parlamentów wybranych państw Azji Południowo-Wschodniej  51

1. Malezja           51

2. Singapur         58

3. Tajlandia        65

4. Timor Wschodni         70

 

Rozdział V. Efektywność legislatywy w wybranych demokracjach Azji Południowo-Wschodniej            79

 

Rozdział VI. Wnioski      91

 

Bibliografia        95