Helion


Szczegóły ebooka

Jakość życia w rodzinie z problemem niepłodności

Jakość życia w rodzinie z problemem niepłodności

Zamierzona lub niezamierzona bezdzietność ciągle nie jest przez społeczeństwo akceptowana. U różnych osób chęć posiadania dziecka pojawia się w odmiennym okresie życia. U jednych jest silniejsza, u innych słabsza, często zależy od aktualnej sytuacji związku obojga partnerów, środowiska kulturowego i warunków socjalnych. W rzeczywistości każdy człowiek jest przekonany o swojej zdolności do posiadania własnego dziecka. U większości ludzi rozpoznanie niepłodności wywołuje głębokie załamanie. Dotyczy to również osób, które nie identyfikują swojego celu życia z rodzicielstwem. W ostatnich dwudziestu pięciu latach częstość występowania niepłodności w populacji wzrosła ponad dwukrotnie. Podczas kiedy na początku lat 60. XX wieku jedynie około 8% młodych małżeństw nie było zdolnych do skutecznego zapłodnienia, obecnie co piąta młoda para pragnąca mieć dzieci nie może zrealizować tego zamiaru. Właśnie dlatego Światowa Organizacja Zdrowia uznała niepłodność za chorobę społeczną. Coraz więcej par musi się z nią zmierzyć, a dotyka ona zawsze nie jednostkę, ale dwójkę ludzi. Trzeba pamiętać, że para zawsze przechodzi przez to razem. Niepłodność wpływa na każdy aspekt życia osób nią dotkniętych, a obciążenie psychiczne z niej wynikające jest niestety praktycznie nieodłączne. Niepłodność w jakimś stopniu obniża jakość życia. Brak upragnionego dziecka może stać się powodem przewlekłego stresu, problemów w związku, zaburzenia relacji z otoczeniem, a przede wszystkim silnego napięcia psychicznego. Gdy para zdecyduje się na leczenie, nagle całe życie zostaje temu podporządkowane. Staje się to centralną myślą, wokół której kręci się każdy dzień dwojga ludzi. Nic dziwnego, że kobiety i mężczyźni walczący z niepłodnością mogą doświadczać wielu problemów natury psychicznej.

Głównym celem niniejszej pracy jest diagnoza sytuacji emocjonalnej osób zmagających się z problemem niepłodności, przyjrzenie się czy i jak zmienia się jakość życia w rodzinie z diagnozą niepłodności.

Wprowadzenie . 9
Rozdział I
Definicja, zarys historyczny oraz przyczyny niepłodności na podstawie literatury medycznej i psychologicznej . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.1 Definicja niepłodności na podstawie literatury medycznej i psychologicznej . 11
1.2 Przyczyny niepłodności . 13
1.2.1 Otyłość . 14
1.2.2 Endometrioza . 15
1.2.3 Hashimoto . 16
1.2.4 Zespół policystycznych jajników . 17
1.2.5 Niepłodność typu psychogennego . 18
1.2.6 Niepłodność wtórna . 19
1.2.7 Wybrane zagadnienia i aspekty niepłodności męskiej . 20
1.3 Historia niepłodności w Polsce i na świecie . 22
1.4 Metody leczenia niepłodności . 25
1.4.1 Wyrównywanie niedomogów hormonalnych i kontrolowana stymulacja owulacji . 26
1.4.2 Operacyjne leczenie niepłodności . 27
1.4.3 Inseminacja domaciczna . 30
1.4.4 Metoda pozaustrojowego zapłodnienia in vitro . 31
1.4.5 Naprotechnologia . 36

Rozdział II
Psychologiczno-moralne aspekty oraz dylematy z życia rodziny z problemem niepłodności . 39
2.1 Pojęcie jakości życia . 39
2.2 Pojęcie rodziny i rodzicielstwa . 46
2.3 Jak niepłodność wpływa na codzienne życie? . 54
2.4 Etyczne aspekty zapłodnienia in vitro . 57
2.5 Adopcja . 61
2.6 Macierzyństwo zastępcze – surogatki . 63
Rozdział III
Opis procedury badań własnych . 71
3.1 Dobór zbiorowości do badań . 71
3.2 Metoda i techniki badań . 72
3.3 Przedmiot i cel badań . 74
3.4 Problem badawczy . 77
Rozdział IV
Jakość życia w rodzinie z problemem niepłodności –
opisy przypadków . 79
Przypadek 1. . 79
Przypadek 2. . 83
Przypadek 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Przypadek 4. . 86
Przypadek 5. . 87
Przypadek 6. . 89
Przypadek 7. . 90
Przypadek 8. . 91
Przypadek 9. . 94
Przypadek 10 . . 95
Podsumowanie badań . 96
Zakończenie . 105
Bibliografia . 107

  • Tytuł: Jakość życia w rodzinie z problemem niepłodności
  • Autor: K. Klimkiewicz, H. Cierpisz, J. Dejnak
  • ISBN Ebooka: 978-83-663-5316-9, 9788366353169
  • Data wydania ebooka: 2020-01-16
  • Identyfikator pozycji: e_1ezv
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Silva RERUM