Helion


Szczegóły ebooka

Trzecia część Clavier Übung Johanna Sebastiana Bacha

Trzecia część Clavier Übung Johanna Sebastiana Bacha


Książka Tomasza Górnego stanowi pierwsze tak szczegółowe i kompetentne opracowanie na gruncie muzykologii polskiej jednej z najważniejszych kolekcji dzieł organowych w dorobku Johanna Sebastiana Bacha. Jest to niewątpliwie publikacja cenna – zawiera nieznany wcześniej materiał źródłowy i wiele innych skrupulatnie zebranych, zweryfikowanych i prawidłowo zinterpretowanych informacji. Książka będzie znakomitą lekturą zarówno dla lepiej zorientowanych melomanów, jak i profesjonalistów: organistów i muzykologów. Jako badacz twórczości Bacha od lat zaangażowany w przybliżanie postaci kompozytora i wyjaśnianie jego kluczowej roli dla historii muzyki, szczególnie cieszę się, że oto pojawia się nowa i ważna pozycja w bibliografii Bachowskiej, która wyszła spod pióra polskiego autora.

dr hab. Szymon Paczkowski

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

Tomasz Górny jest adiunktem w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego badania dotyczą przede wszystkim związków muzyczno-literackich oraz twórczości Johanna Sebastiana Bacha. Ostatnio opublikował monografię Polifonia. Od muzyki do literatury (Kraków 2017).

 • Wstęp
 • Rozdział I
 • Trzecia część Clavier Übung w świetle tradycji zbiorów typu Clavier Übung
  • 1.1. Clavier Übung przed Bachem
  • 1.2. Trzecia część Neue Clavier Übung Johanna Kuhnaua?
  • 1.3. Clavier Übung I i II Johanna Sebastiana Bacha
  • 1.4. Clavier Übung III Johanna Sebastiana Bacha
  • 1.5. Powstanie Clavier Übung III
  • 1.6. Czy Bach napisał Clavier Übung IV?
  • 1.7. Nowatorski charakter Clavier Übung III
 • Rozdział II
 • Cykl dla panów organistów
  • 2.1. Clavier Übung III krąg adresatów
  • 2.2. Cykl na klawikord?
  • 2.3. Mit organów Silbermannowskich
  • 2.4. Organy Silbermanna a datowanie Clavier Übung III
  • 2.5. Registracja Clavier Übung III
 • Rozdział III
 • Budowa Trzeciej części Clavier Übung
  • 3.1. Plan formalny
  • 3.2. Preludium Es-dur BWV 552/1
  • 3.3. Msza organowa
   • 3.3.1. Kyrie Christe Kyrie BWV 669674
   • 3.3.2. Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 675677
  • 3.4. Chorały katechizmowe
   • 3.4.1. Dies sind die heiligen zehn Gebot BWV 678679
   • 3.4.2. Wir glauben all an einen Gott BWV 680681
   • 3.4.3. Vater unser im Himmelreich BWV 682683
   • 3.4.4. Christ, unser Herr, zum Jordan kam BWV 684685
   • 3.4.5. Aus tiefer Not schrei ich zu dir BWV 686687
   • 3.4.6. Jesus Christus, unser Heiland BWV 688689
  • 3.5. Duetta BWV 802805
  • 3.6. Fuga Es-dur BWV 552/2
 • Rozdział IV
 • W poszukiwaniu znaczenia
  • 4.1. Symboliczne interpretacje Clavier Übung III
  • 4.2. Muzyczne dzieło otwarte
  • 4.3. Czciciele całunu, czyli o nadinterpretacji
 • Zakończenie
 • Aneks
 • Nota
 • Bibliografia
 • Spis nazwisk
 • Spis ilustracji