Szczegóły ebooka

Chrystofobia. 500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła

Chrystofobia. 500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła

Grzegorz Kucharczyk

Ebook

Czy nazizm, komunizm i faszyzm są przyrodnim rodzeństwem liberalizmu?

Czy korzenie XX-wiecznych obozów zagłady można wyprowadzać z francuskiej rewolucyjnej Wandei?

Kto upomni się o ofiary rewolucji i religijnych prześladowań, wyciągnie na światło dzienne pudrowaną prawdę o ich katach i zbrodniczych ideologiach?

Panorama historii nieznanej i skazanej na niepamięć politycznej poprawności: prześladowania Kościoła w Europie: od reformacji, poprzez rewolucję francuską i XIXwieczny liberalizm po faszyzm, nazizm i komunizm.

Ucisk i męczeństwo chrześcijan w krajach islamskich w XX wieku i naszym stuleciu.

Karty kroniki Kościoła, które próbuje się dziś przemilczeć lub obłudnie tłumaczyć ceną postępu.

W podręcznikach i encyklopediach niewiele znajdziemy wzmianek o oporze angielskiego ludu i duchowieństwa wobec narzuconej "reformy Kościoła" w XVI wieku, o bohaterstwie wandejskich czy belgijskich chłopów, którzy bronili chrześcijaństwa przeciw barbarzyństwu rewolucjonistów francuskich w XVIII. A także o ofiarach bezwzględnej walki, jaką z Kościołem toczył liberalizm i totalitaryzmy, w Niemczech, we Włoszech, Rosji, Hiszpanii, Meksyku...

2000 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła. 2000 lat odwagi, poświęcenia i świadectwa

Grzegorz Kucharczyk (ur. 1969) doc. dr hab., Kierownik Pracowni Historii Niemiec i Stosunków Polsko-Niemieckich IH PAN w Poznaniu. Autor kilkudziesięciu prac naukowych, w tym książek: Niemcy i racja stanu. Myśl polityczna Jacquesa Bainvillea, Kielknią i cyrklem. Laicyzacja Francji w latach 1871-1914, Pierwszy holocaust XX wieku, Ostatni cesarz. Współautor serii podręczników do gimnazjum oraz Małej historii wielkiej Polski i Małej historii polskiej myśli politycznej.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • PRZEDMOWA
 • CZĘŚĆ 1. Czerwone karty Kościoła
  • WSTĘP
  • Rozdział 1. REWOLUCJA REFORMACJI
   • Straszliwa pustka
   • Heroiczne nie!
   • Lud przeciw odnowie Kościoła
   • Zasiew krwi męczenników
   • Wierność Irlandii
   • Męczeństwo krwi, męczeństwo wyrzeczenia
  • Rozdział 2. REWOLUCJA FRANCUSKA
   • Nikt nie jest bardziej przywiązany do rewolucji niż ja
   • Deklaracje i czyny rewolucjonistów
   • Uderzyć w pasterza
   • Ostatni papież
   • Śmierć tyrana
   • Nie chcesz być wolny? Więc giń!
   • Wojna pałacom pokój chatom, czyli o francuskiej przyjaźni
  • Rozdział 3. LIBERALNA WALKA O WOLNOŚĆ
   • Dogmatyczny wróg liberalizmu
   • Rewolucja, czyli w poszukiwaniu nowej religii
   • Państwo Kościelne despotyczna teokracja?
   • Wolny Kościół w wolnym państwie rzecz o liberalnej nowomowie
   • Zabić księdza!
   • Niemcy, Francja dwa kulturkampfy
   • Naród, który popełnia samobójstwo
   • Dzieło masonerii i ulicy rewolucja 1910 roku
   • Śladami Emila Combesa
   • Żałosna komedia z Fatimy
  • Rozdział 4. OSTATNI CESARZ
   • Droga do tronu
   • Najważniejszy cel: pokój
   • Cel drugi: federalizm
   • Głupota ministra Czernina
   • Koniec monarchii Habsburgów
   • Karol I wobec Polski
   • Próby restauracji władzy królewskiej na Węgrzech
   • Śmierć na Maderze
  • Rozdział 5. REWOLUCJA KOMUNISTYCZNA
   • Ideologia przeciw religii
   • Gra pozorów
   • Metody walki: fizyczna eksterminacja duchowieństwa i niszczenie kościołów
   • Metody walki: szykany prawne i administracyjne
   • Dziel i rządź
   • Nawracanie na ateizm
   • Demoralizacja za wszelką cenę
   • Zniszczyć katolicyzm w Rosji
   • Męczeństwo Unii
   • Głos Stolicy Apostolskiej
   • Viva Cristo Rey! Wojna masonerii z Kościołem
   • Na służbie Chrystusa Króla
   • Fałszywy pokój
   • Zwycięstwo męczenników
   • Zakłamana wojna w Hiszpanii
   • Republika przeciw Kościołowi
   • Wybory 1936 roku i początek terroru
   • Męczeńska droga Kościoła w Hiszpanii
  • Rozdział 6. DWIE POGAŃSKIE IDEOLOGIE NARODOWY SOCJALIZM I FASZYZM
   • Czy Kościół milczał wobec antysemityzmu i rasizmu?
   • Stolica Apostolska wobec narodowego socjalizmu
   • Kościół w Polsce sprzymierzeńcem narodowych socjalistów?
   • Kościół w Niemczech wobec narodowego socjalizmu. Narodowy socjalizm wobec Kościoła
   • Dwudziestowieczny Doktor Kościoła przeciw narodowemu socjalizmowi
   • Kościół wobec faszyzmu.
   • Faszyzm wobec Kościoła
  • Rozdział 7. MĘCZEŃSTWO W KRAJACH DEMOKRACJI LUDOWEJ
   • Ciemna noc w Czechach i na Słowacji
   • Tragedia Kościoła na Węgrzech
   • Liberalna Jugosławia?
   • Męczeństwo Kościoła w Bułgarii i Rumunii
   • Pierwsze ateistyczne państwo świata
   • Komunizm a Kościół w Polsce.
   • Cel pierwszy: konkordat
   • Odrzucony kompromis
   • Stanowcze nie dla komunizowania Polski
   • Kolejna fala prześladowań
   • Aresztować Matkę Boską!
   • W poszukiwaniu Judaszów
   • Ostatnie prześladowania krew męczenników
   • ZAKOŃCZENIE
 • CZĘŚĆ 2. Pod rządami półksiężyca i dyktatury relatywizmu
  • WSTĘP
  • Chrześcijanie obywatele drugiej kategorii
  • Holocaust chrześcijan w XX-wiecznej Turcji
  • Młodotureckie ludobójstwo
  • Eksterminacja chrześcijan syryjskich
  • Trzy tysiące lat Greków w Azji Mniejszej
  • Tragedia Smyrny
  • Zadekretowana czystka etniczna
  • Dzisiaj wasza własność, jutro wasze życie!
  • Wymazać pamięć o chrześcijanach
  • Prawda jako obraza tureckości
  • Wrogiem jest także Czerwony Krzyż
  • Trzy etapy śmierci Kościoła w Algierii
  • Męczeństwo Kościoła algierskiego
  • Chrześcijanie egipscy formy dyskryminacji
  • Za pomocą gwałtu i kwasu do islamu
  • Fundamentaliści: chrześcijanie to synowie psów
  • Osobą może być tylko muzułmanin
  • Obozy pokoju i handel niewolnikami ludobójcza metoda
  • Nigeria podobny scenariusz
  • Znikająca populacja
  • Ofiara prześladowcą
  • Latryna na Bazylice Grobu Świętego czemu nie?
  • Betlejem: jak szybko wyprzeć chrześcijan
  • Nazaret: minaret ponad Bazyliką Zwiastowania
  • Exodus chrześcijan z Iraku
  • Nieznani sprawcy w Iranie
  • Nacjonalizacja = islamizacja
  • Chrześcijanin znaczy bangi
  • Paragraf śmierci
  • Zhańbić i zabić
  • Chrześcijanie w Indonezji i Wschodnim Timorze
  • W okowach dyktatury relatywizmu. Prześladowania chrześcijan w imię tolerancji, równości i walki z nienawiścią
 • Zakończenie
 • Posłowie
 • Przypisy
 • Tytuł: Chrystofobia. 500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła
 • Autor: Grzegorz Kucharczyk
 • ISBN: 9788380795044, 9788380795044
 • Data wydania: 2020-01-24
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_1fas
 • Wydawca: Fronda