Szczegóły ebooka

Modlitwy zatroskanych o Polskę

Modlitwy zatroskanych o Polskę

Wincenty Łaszewski

Ebook

Drogowskazy. Modlitwy. Lekcje wiary. Akty pokutne

Tytani ducha wstawiają się za ojczyzną. Piotr Skarga - Św. Andrzej Bobola - Św. Stanisław Papczyński - Św. Jan Paweł II - Św. Siostra Faustyna Sł. Boża Rozalia Celakówna Wezwania. Litanie. Zawierzenia. Rozważania różańcowe

Jeśli potrzebujesz zachęty, umocnienia, światła i rady, sięgnij do DROGOWSKAZÓW. Niech mówi do Ciebie głos, który rodzi w Twoim sercu wiarę i karmi nadzieję. Jeśli wśród DROGOWSKAZÓW znalazłeś takie, które są dla Ciebie wyjątkowo czytelne i przemawiają z mocą, zaznacz je i powracaj raz po raz właśnie do nich. Zaznacz je. To Twój modlitewnik.

Właściwa część modlitewnika to MODLITWY. Korzystaj z nich codziennie. Może znajdziesz stałą porę modlitwy, na przykład godzinę Apelu Jasnogórskiego. A gdyby tak inni pukali do Nieba w tym samym czasie, co Ty? To byłby początek świadomości narodowej przed Bogiem! Pamiętaj: to Twój modlitewnik. Odmawiaj kolejno wszystkie modlitwy, nawet te dla Ciebie trudne czy niezrozumiałe, czyniąc z nich dodatkowo akt pokuty za Polskę

W ostatniej części znajdziesz zadane Ci LEKCJE WIARY. To akty zawierzenia i poświęcenia, którymi nasi przodkowie przyzywali przed laty pomocy z Nieba i zobowiązywali się do trwania przy Bogu i nauce Ewangelii. Przypomnij sobie, co ślubowali nasi ojcowie. Odnów to w swoim sercu. Wzbudź w sobie wiarę. Odszukaj akt, który jest dla Ciebie najważniejszy. Wypowiedz go raz jeszcze, prosząc, aby Bóg miał wzgląd na Twój hołd i oddanie, jakie składasz Mu, będąc jednym z przedstawicieli narodu.

Pamiętaj, że gdy modlisz się do Boga jako Polak, zawsze reprezentujesz swój naród.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • WSTĘP
 • CZĘŚĆ PIERWSZA. MODLITWY
  • A. MODLITWY I LITANIE. MODLITWA PAŃSKA ZA OJCZYZNĘ
   • POZDROWIENIE ANIELSKIE ZA OJCZYZNĘ
   • BOGURODZICA
   • ŚWIĘTY BOŻE, ŚWIĘTY MOCNY
   • LITANIA NARODU POLSKIEGO
   • MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI
   • MODLITWA ZA OJCZYZNĘ KSIĘDZA PIOTRA SKARGI
   • MODLITWA ZA OJCZYZNĘ PRZEZ PRZYCZYNĘ ŚW. ANDRZEJA BOBOLI
   • MODLITWA ZA OJCZYZNĘ DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI
   • MODLITWA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI PATRONA POLSKI
   • MODLITWA ZA OJCZYZNĘ BŁ.STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO
   • MODLITWA ZA OJCZYZNĘ KS. KARD. AUGUSTA HLONDA
   • MODLITWA ZA OJCZYZNĘ BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
   • MODLITWA ŚW. JANA PAWŁA II
   • MODLITWA ZA OJCZYZNĘ JANA PAWŁA II
   • MODLITWA ZA NARÓD
   • MODLITWA O PANOWANIE CHRYSTUSA NAD POLSKĄ
   • MODLITWA ZA OJCZYZNĘ
   • BOŻE, COŚ POLSKĘ
   • MODLITWA O ODNOWĘ MORALNĄ NARODU
   • JASNOGÓRSKA LITANIA O ZACHOWANIE WIARY W NARODZIE POLSKIM
   • MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA POLSKI
   • AKTY STRZELISTE
  • B. CZAS RÓŻAŃCA
   • RÓŻANIEC ZA OJCZYZNĘ W SZKOLE ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
   • TRADYCYJNY RÓŻANIEC Z ROZWAŻANIAMI
  • POLSKIE ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE
   • TAJEMNICE RADOSNE
   • TAJEMNICE ŚWIATŁA
   • TAJEMNICE BOLESNE
   • TAJEMNICE CHWALEBNE
  • MARYJNE ŚWIATŁA NADZIEI
   • TAJEMNICE RADOSNE
   • TAJEMNICE ŚWIATŁA
   • TAJEMNICE BOLESNE
   • TAJEMNICE CHWALEBNE
   • CZĘŚĆ PIERWSZA. TAJEMNICE POLSKIEGO WYBRANIA
    • 1. TAJEMNICA
    • 2. TAJEMNICA
    • 3. TAJEMNICA
    • 3. TAJEMNICA
    • 4. TAJEMNICA
    • 5. TAJEMNICA
   • CZĘŚĆ DRUGA. TAJEMNICE POLSKIEGO KRZYŻA
    • 1. TAJEMNICA
    • 2. TAJEMNICA
    • 3. TAJEMNICA
    • 4. TAJEMNICA
    • 5. TAJEMNICA
  • NOWENNA DO MARYI ZA NAS I NASZ NARÓD
   • DZIEŃ PIERWSZY
   • DZIEŃ DRUGI
   • DZIEŃ TRZECI
   • DZIEŃ CZWARTY
   • DZIEŃ PIĄTY
   • DZIEŃ SZÓSTY
   • DZIEŃ SIÓDMY
   • DZIEŃ ÓSMY
   • DZIEŃ DZIEWIĄTY
 • CZĘŚĆ DRUGA. LEKCJE WIARY
  • AKTY ŚLUBOWAŃ, POŚWIĘCEŃ I ZAWIERZEŃ KTÓRE ZMIENIŁY BIEG DZIEJÓW
   • ŚLUBY JANA KAZIMIERZA. 1 KWIETNIA 1656 r.
   • AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NARODU POLSKIEGO NIEPOKALANEMU SERCU MARYI. 8 WRZEŚNIA 1946 r.
   • JASNOGÓRSKIE ŚLUBY NARODU. 26 SIERPNIA 1956 r.
   • MILENIJNY AKT ODDANIA POLSKI W MACIERZYŃSKĄ NIEWOLĘ MARYI, MATKI KOŚCIOŁA, ZA WOLNOŚĆ KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO. 3 MAJA 1966 r.
   • AKT POŚWIĘCENIA ŚWIATA PRZEZ PAPIEŻA JANA PAWŁA II. RZYM, 25 MARCA 1984 r.
   • AKT POŚWIĘCENIA ŚWIATA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI PRZEZ JANA PAWŁA II. FATIMA, 13 MAJA 1991 r.
   • AKT ZAWIERZENIA MŁODZIEŻY PRZEZ JANA PAWŁA II
   • JASNOGÓRSKIE ZAWIERZENIE OJCZYZNY PRZEZ JANA PAWŁA II
 • ZAKOŃCZENIE
 • Tytuł: Modlitwy zatroskanych o Polskę
 • Autor: Wincenty Łaszewski
 • ISBN: 9788380795051, 9788380795051
 • Data wydania: 2020-01-24
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_1faw
 • Wydawca: Fronda