Helion


Szczegóły ebooka

Autentyczność: stan krytyczny. Problem autentyczności w kulturze XXI wieku

Autentyczność: stan krytyczny. Problem autentyczności w kulturze XXI wieku

„Wszystko jest obłędem i sprzecznością w urządzeniach ludzkich” – pisze Jean-Jacques Rousseau, jeden z najważniejszych myślicieli oświeceniowych, ten, od którego pism rozpoczyna swą wielką karierę pojęcie autentyczności. Trudna historia autentyczności odciska się na współczesnym statusie tego zjawiska – wielokrotnie skompromitowanego, ale zarazem nieznośnie obecnego także w XXI wieku. Niniejsza książka stanowi próbę analizy autentyczności jako wyzwania we współczesności. Ale nie tylko. W książce Autentyczność: stan krytyczny. Problem autentyczności w kulturze XXI wieku tytułowa idea jawi się zarówno jako narzędzie krytyczne, problem z zakresu historii idei, wyzwanie egzystencjalne, projekt estetyczny i artystyczny, jak i ważne zagadnienie polityczne. Transnarodowy i transdyscyplinarny charakter pracy pozwala na ujęcie tych kwestii w możliwie najszerszym wymiarze i postawienie pytań wywodzących się z różnych porządków. Złożoność idei autentyczności jest przez autorkę analizowana zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i poszczególnych realizacji artystycznych. Obok krytycznej rewizji dziedzictwa oświecenia pojawiają się odkrywcze interpretacje m.in. performansów Mariny Abramović, serialu Dziewczyny czy współczesnych miejskich utopii. Książka ta stanowi ważny głos w dyskusji toczonej na temat kondycji podmiotu. Skutecznie też przekonuje o nieoczekiwanej aktualności idei autentyczności.

 • Podziękowania
 • Wstęp
 • Wprowadzenie: autentyczność i wrogowie nowoczesności
 • Rozdział I
  • 1. Światopogląd utopijny
  • 2. Utopia nowoczesnego miasta
  • 3. Kryzys w utopijnym mieście
  • 4. Normy wychowane w stanie natury
 • Rozdział II
  • 1. Autentyczność i możliwość ucieczki z nowoczesności
  • 2. Horyzonty wolności
  • 3. Radykalizm ucieczki i perspektywa autentyczności
  • 4. Autentyczność prostaczka i ambiwalencja autonomii
 • Rozdział III
  • 1. Modernizm i wyzwanie autentyczności
  • 2. To nie jest sztuka, to nie jest rzeczywistość
  • 3. Ciało i obiekt autentyczności
  • 4. Przeciwko przeszkodzie
 • Rozdział IV
  • 1. Autentyczność i przeszkoda. Paradoks autentycznej podmiotowości
  • 2. Odgrywanie autentyczności
  • 3. Paradoksy autentycznego ciała
  • 4. Hybrydyczna autentyczność i ucieczki od cielesności
 • Zakończenie
 • Bibliografia
 • Spis nazwisk
 • Spis treści

 • Tytuł: Autentyczność: stan krytyczny. Problem autentyczności w kulturze XXI wieku
 • Autor: Olga Szmidt
 • ISBN Ebooka: 978-83-242-6422-3, 9788324264223
 • Data wydania ebooka: 2020-01-30
 • Identyfikator pozycji: e_1fe2
 • Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS