Helion


Szczegóły ebooka

Edukacja dorosłych na Górnym Śląsku od Wiosny Ludów do wybuchu I wojny światowej

Edukacja dorosłych na Górnym Śląsku od Wiosny Ludów do wybuchu I wojny światowej


Książka składa się z 4 rozdziałów. Rozdział pierwszy ukazuje wpływ sytuacji polityczno-społecznej Górnego Śląska na rozwój edukacji dorosłych. Rozdział drugi zawiera teoretyczne podstawy rozwoju edukacji dorosłych na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX wieku. Rozdział trzeci prezentuje początki pracy oświatowej z człowiekiem dorosłym oraz przybliża sylwetki jej inicjatorów. Rozdział czwarty natomiast to spojrzenie na edukację dorosłych od strony popularyzowanych na przełomie XIX i XX wieku treści edukacyjnych. Treść rozważań stanowią trzy kierunki: edukacja ogólnokształcąca, społeczno-moralna (w tym religijna) oraz promocja zdrowego stylu życia i upowszechnianie treści zdrowotnych.

  • Tytuły: Edukacja dorosłych na Górnym Śląsku od Wiosny Ludów do wybuchu I wojny światowej
  • Autor: Beata Matusek
  • ISBN Ebooka: 978-83-661-6530-4, 9788366165304
  • Data wydania: 2020-02-13
  • Identyfikator pozycji: e_1fl4
  • Kategorie:
  • Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas