Helion


Szczegóły ebooka

Twórcza aktywność profesjologiczna i profesjonalna seniorów polskich

Twórcza aktywność profesjologiczna i profesjonalna seniorów polskich

Książka obejmuje: wprowadzenie, osiem rozdziałów, wykaz literatury źródłowej oraz załączniki. W rozdziale pierwszym podano objaśnienia podstawowych terminów, które znajdują się w tytule pracy; w rozdziale drugim przedstawiono obszerniejszy opis starzenia się i starości człowieka, w tym szczególnie seniorów; w rozdziale trzecim przedstawiono podstawowe informacje dotyczące aktywności życiowej człowieka; w rozdziale czwartym przedstawiono podstawowe informacje dotyczące człowieka jako jednostki twórczej; w rozdziale piątym ukazano tzw. "style życia i zachowania się" człowieka jako przejawy jego cech osobowości; w rozdziale szóstym przedstawiono liczne sylwetki twórczych, nieżyjących seniorów polskich jako uczonych, głównie w trzech dziedzinach: pedagogiki, psychologii, socjologii; rozdział siódmy zawiera wyniki badań seniorów jako przejaw ich twórczej aktywności; rozdział ósmy zawiera autobiografie autorów pracy.

  • Tytuł: Twórcza aktywność profesjologiczna i profesjonalna seniorów polskich
  • Autor: Kazimierz Marian Czarnecki, Piotr Kowolik, Wiesława Tomaszewska
  • ISBN Ebooka: 978-83-661-6520-5, 9788366165205
  • Data wydania ebooka: 2020-02-13
  • Identyfikator pozycji: e_1flb
  • Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas