Helion


Szczegóły ebooka

Dyskursywny obraz Łodzi w mediach

Dyskursywny obraz Łodzi w mediach

Publikacja zawiera odpowiedź na pytanie, czy media wzmacniają i/lub wyciszają stereotypy o Łodzi. Przystępując do badania, określono następujące problemy poznawcze: co pisze się o Łodzi, jak się pisze oraz czy to, jak się pisze, podlega refleksji samych dziennikarzy, a zatem, czy możliwe jest zbadanie metadyskursu. Już na etapie wyboru tematu czy selekcji materiału dziennikarz dokonuje subiektywnego przedstawienia wybranych elementów Łodzi. Z lingwistycznego punktu widzenia istotny jest proces, podczas którego na bazie zebranych materiałów i opinii dziennikarz tworzy tekst, nadając mu konkretną strukturę językową. Dobiera odpowiednie środki językowe, by osiągnąć określone wcześniej intencje.

Celem monografii jest analiza wizerunku Łodzi w różnych typach mediów (prasa, internet, telewizja). Źródła dobrano tak, by wychwycić różnice między wizerunkiem Łodzi w mediach o zasięgu ogólnopolskim a wizerunkiem w mediach o zasięgu lokalnym.

Ze Wstępu

Niezwykle ciekawym dopełnieniem analiz jest rozdział poświęcony metadyskursowi na temat wizerunku Łodzi w mediach. Jest to próba zarejestrowania i zdemaskowania praktyk dziennikarskich, które wpływają na opinię publiczną poprzez kreowanie określonej wizji Łodzi. Rozdział ten świadczy o dociekliwości badawczej Autora, który podjął trud wielostronnego oglądu badanego materiału.

Z recenzji dr hab. Magdaleny Trysińskiej (UW)

Wstęp 11

Charakterystyka materiału     16

Problem gatunku analizowanych tekstów     19

Językowy i dyskursywny obraz świata. Ustalenia terminologiczne 20

Rola mediów w przedstawianiu rzeczywistości       27

Stan badań nad Łodzią          31

 

Rozdział I. Analiza tematyczna tekstów medialnych o Łodzi     35

Metoda badawcza      35

 1. Infrastruktura i gospodarka         40
  1. Infrastruktura transportowa 41

1.1.1. Drogi  41

   1. Kolej   46
   2. Lotnisko i połączenia lotnicze            49
   3. Komunikacja miejska (autobusowa, tramwajowa i transportowa)   51
   4. Transport rowerowy   54
  1. Infrastruktura społeczna      57
   1. Szpitale           57
   2. Dworzec Łódź Fabryczna      60
   3. Nowe Centrum Łodzi 62
   4. Ulica Piotrkowska      66
   5. Kamienice       70
   6. Mieszkania      73
   7. Infrastruktura sportowa          75
   8. Szkoły 76
   9. Pomniki           78
   10. Pozostałe elementy zabudowy miejskiej      79
  2. Infrastruktura techniczna     86
  3. Administracja           89
  4. Gospodarka i finanse           94
 1. Wydarzenia          99
  1. Kultura         99
   1. Działalność muzeów   99
   2. Działalność teatrów    101
   3. Filmy i kina     102
   4. Murale 105
   5. Festiwale         106
   6. Koncerty         109
   7. Wystawy         111
   8. Pozostałe imprezy       113
   9. Targi    115
   10. Konferencje i kongresy          116
   11. Akcje społeczne          118
   12. Rocznice i święta        121
   13. Sport i imprezy sportowe       123
   14. Wydarzenia religijne   127
   15. Pozostałe inicjatywy   129
  2. Nauka           132
 2. Ludzie     138
  1. Populacja Łodzi      138
   1. Demografia    139
   2. Rodzina          140
   3. Alkoholizm    141
   4. Grupy społeczne        143
   5. Znane postacie           145
  2. Zdarzenia losowe    146
   1. Wypadki komunikacyjne        146
   2. Pożary i inne zdarzenia          149
  3. Wykroczenia i przestępstwa           150
   1. Pobicia i napady        150
   2. Zabójstwa i zgony     152
   3. Kradzieże       155
   4. Przestępczość zorganizowana           156
   5. Przestępstwa finansowe        158
   6. Przemoc wobec zwierząt       159
   7. Inne    160
 3. Podsumowanie   162

 

Rozdział II. Ukształtowanie warstwy językowej           169

 1. Środki systemowe w jawnych aktach mowy    172
  1. Leksyka       173
   1. Leksemy określające   174
    1. Określenia w stopniu równym           174
    2. Stopień wyższy przymiotników i przysłówków       180
    3. Stopień najwyższy przymiotników i przysłówków   184
   2. Leksemy nazywające  187
  2. Peryfrazy      189
  3. Związki frazeologiczne        196
  4. Metafory      206
 2. Treści niejawne    227
  1. Presupozycje            227
   1. Presupozycje generowane przez operatory presupozycji     229
   2. Presupozycje generowane przez operatory powtórzeń        238
   3. Presupozycje generowane przez określenia czasowe           240
   4. Presupozycje generowane przez czasowniki zmiany stanu  241
   5. Presupozycje generowane przez czasowniki i konstrukcje faktywne         245
   6. Presupozycje generowane przez odpowiedniki nieidentyfikujących zdań względnych w języku polskim          246
   7. Presupozycje generowane przez odpowiedniki deskrypcji określonych w języku polskim           249
   8. Presupozycje generowane przez nierzeczywisty tryb przypuszczający       252
   9. Presupozycje generowane przez pytania retoryczne            256
  2. Implikatury   260
   1. Implikatury generowane przez naruszenie maksymy ilości 261
   2. Implikatury generowane przez naruszenie maksymy jakości          266
    1. Określenie skali i znaczenia zjawiska          266
    2. Odwołanie do stereotypu    273
    3. Orzekanie o cudzych stanach, czynnościach mentalnych i doznaniach    276
    4. Użycie strony biernej i konstrukcji bezosobowych            281
    5. Prognozy      284
    6. Nagromadzenie        288
 3. Podsumowanie    291

 

Rozdział III. Metadyskurs na temat wizerunku Łodzi w mediach      299

 

Zakończenie 325

Bibliografia  335

Spis ilustracji i tabel           345

 • Tytuł: Dyskursywny obraz Łodzi w mediach
 • Autor: Mateusz Gaze
 • ISBN Ebooka: 978-83-8142-582-7, 9788381425827
 • Data wydania ebooka: 2020-02-19
 • Identyfikator pozycji: e_1fui
 • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego