Szczegóły ebooka

O życiu pozagrobowym. Spotkania z duszami czyśćcowymi

O życiu pozagrobowym. Spotkania z duszami czyśćcowymi

Fulla Horak

Ebook

Fulla (Stefania) Horak. Sybiraczka i filozof. Cudem przetrwała sowieckie łagry. Wydobyła się z ciemności niewiary i ateizmu a za Łaską Bożą stała się mistyczką. Pan Bóg pozwolił jej zajrzeć do Czyśćca i Piekła, rozmawiać ze świętymi i błogosławionymi. Św. Magdalena Zofia Barat przekazała mistyczce wiele pouczeń , jak powinniśmy żyć, aby zasłużyć na wieczne zbawienie. Fulla Horak w swoich duchowych kontaktach uzyskiwała też wskazówki dotyczące konkretnych osób, o których losy zadawała pytania. Dana jej była także wizja przyszłości Polski.

Czyściec składa się z nieprzeliczonych a najrozmaitszych kręgów. Krąg Głodu, Lęku, Grozy, Utrapień. Mówiąc o Czyśćcu, pominę udrękę tęsknoty za Bogiem, gdyż tęsknota ta jest zasadniczym stanem pokutującej duszy. Mogłoby się zdawać, że wchodząc w coraz wyższe Kręgi oczyszczania, zbliżając się coraz bardziej do Przedwiecznej Światłości męka tęsknoty słabnie, wobec nadziei rychłego zaspokojenia. Nie! Pobliże tej Światłości właśnie wzmaga w duszy wytężone, jedyne dążenie do połączenia się z nią rwie ją ku sobie z niepojętą siłą tak, że w ostatnim Kręgu Czyśćca, gdzie prócz czekania nie ma już innych cierpień, tęsknota za Bogiem dochodzi do najwyższego nasilenia.

Zmarli mogą objawiać się żywym pomimo, że nie posiadają już fizycznego ciała. Nie podlegają prawom materii, ponieważ znajdują się poza nią. W świecie, w którym przebywają nie liczą się więc prawa fizyki znane na Ziemi. Dusze podlegają tylko Prawom Bożym i jedynie za zgodą Stwórcy wolno im komunikować się z żyjącymi.

Dusza, zanim straci w pierwszym Kręgu Czyśćca świadomość całokształtu swego życia, długości czekającej ją kary i jakości wiecznej nagrody, przez cały czas od śmierci do pogrzebu wie, że będzie musiała odpokutować wszystkie winy i odrobić wszystkie zaniedbania. I jakże jest szczęśliwą, że może! Wie już teraz, jak niewspółmiernie lekkim jest najdłuższe i najbardziej przykre nawet życie w porównaniu do jednej choćby chwili spędzonej w Czyśćcu. Z jakąż radością wróciłaby na ziemię, na nędzę, na poniewierkę, na choroby, na poniżenia i jakby je teraz umiała pożytecznie znosić!

Gdybyś wiedział jak wyglądają męki czyścowe, uczyniłbyś wszystko, by nigdy do Czyśćca nie trafić!

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
  • Od wydawcy
  • Listy do Autorki
 • Część 1. O rzeczach ostatecznych
  • Rozdział 1. Śmierć
  • Rozdział 2. Czyściec
   • Jakie są cierpienia czyśćcowe?
   • Krąg błądzeń
   • Krąg ciemności
   • Krąg bałwochwalców
   • Krąg współwinnych
   • Krąg widzenia następstw
   • Krąg samotności
   • Krąg gwarnej udręki
   • Krąg pragnienia
   • Krąg urojenia
   • Krąg zwodniczych nadziei
   • Krąg właściwej pokuty
   • Krąg obojętny
   • Czyściec jako miejsce dojrzewania
   • Konieczność pokuty
   • Modlitwa za zmarłych
   • Dzień zaduszny
  • Rozdział 3. Niebo
   • Pierwszy krąg jasności
   • Krąg radości
   • Kolejne kręgi niebieskie
   • Jakie jest niebo?
   • A to jest szczęście
   • Duchy jasne
   • Duch świętego opiekuna
   • Patron święty
   • Anioł stróż
   • Zadania duchów świętych
  • Rozdział 4. Piekło
   • I to jest piekło
   • Złe duchy
   • Duchy marne
   • Osobowość duszy
   • Reinkarnacji nie ma na tej Ziemi
   • Świat ducha
 • Część 2. Świętych obcowanie
  • Rozdział 1. Pomoc Kościoła Tryumfującego
  • Rozdział 2. Jak wygląda działanie świętych?
  • Rozdział 3. Odwiedziny świętych
   • Św. Sylwester
   • Św. Andrzej Bobola
   • Św. Jan Vianney
   • Bł. Anna Katarzyna Emmerich
   • Św. January
   • Św. Tereska Od Dzieciątka Jezus
   • Pier Giorgio Frassati
   • Św. Joanna dArc
   • Św. Stefan
   • Św. Mikołaj
   • Św. Jan Bosko
   • Niebieski Uniwersytet
   • A jaka jest mamusia święta?
 • Część 3. Rady i ingerencje Mamusi Świętej
  • Rozdział 1. Ingerencja w rodzinę Ewy
  • Rozdział 2. W chorobie i cierpieniu
   • Istota cierpienia
   • Postawa wobec choroby
  • Rozdział 3. Wokół narzeczeństwa i małżeństwa
   • Powołanie do małżeństwa
   • Narzeczeństwo
   • Postawa małżonków
   • Szóste przykazanie
  • Rozdział 4. Sprawy rodzinne
   • Relacje z dziećmi
   • Stosunek do rodziców
  • Rozdział 5 . Życie duchowe
   • Ku doskonałości w wierze
   • W chwilach zwątpienia
   • Brak wiary
  • Rozdział 6. Łączność ze zmarłymi
   • Opiekunowie święci
   • Dusze po śmierci
  • Rozdział 7 . Szukając swojego powołania
   • Powołanie do kapłaństwa i klasztoru
   • Powołanie do kapłaństwa powszechnego
  • Rozdział 8. Praca i kwestie materialne
   • Pytania dotyczące pracy
   • Kwestie materialne
 • Cześć 4. Dodatek
  • Rozdział 1. Dogmat o świętych obcowaniu zaniedbywanym i niewykorzystywanym skarbcem kościoła
   • Świętych obcowanie
   • Dusze czyśćcowe
   • Wystarczy dodać intencję
   • Szczęście wieczne
   • Arcydzieło mądrości i potęgi Boga
  • Rozdział 2. Dogmat o świętych obcowaniu ma takie znaczenie w ciele mistycznym jak krążenie krwi w ciele ludzkim
   • W chwilach krytycznych wołajcie o pomoc do świętych
   • Zdumiewające skutki dogmatu świętych obcowania
   • Łatwość łączenia się ze świętymi
  • Rozdział 3. Jak pomagać duszom czyśćcowym według Marii Simmy
   • Dusze czyśćcowe bardzo potrzebują pomocy
   • Jak można pomagać duszom czyśćcowym
   • Msza św. a wychowanie dzieci
   • Zadania katolika
   • Cierpienia zastępcze
   • Modlitwa różańcowa
   • Inne nabożeństwa
   • Ćwiczenie się w cnotach i wypełnianie dobrych uczynków
   • Dobra intencja
   • Woda święcona
   • Palenie świec
   • Ofiary pieniężne
   • Odpusty
   • Jak to jest z odpustami zupełnymi
   • Warunki uzyskania odpustu
   • Odpusty zupełne
   • Odpusty cząstkowe
   • Wdzięczność dusz czyśćcowych
   • W jaki dzień najwięcej dusz zostaje uwolnionych z czyśćca
   • Kary czyśćcowe za grzechy dzieciobójstwa
   • Cierpienia rozwodników
   • Ratujmy dusze w czyśćcu cierpiące
   • Cierpienia dusz czyśćcowych
   • Pociecha dla zmarłych
   • Więź ze zmarłymi
   • Wdzięczność dusz zmarłych
   • Uczynki miłosierdzia w służbie zmarłym
  • Rozdział 4. Modlitwy
   • Modlitwa św. Gertrudy za dusze zmarłych
   • Modlitwa św. Gertrudy do świętych dusz czyśćcowych
   • Modlitwa za konających
   • Ofiarowanie mszy świętych
   • Modlitwa odpustowa do pana Jezusa
   • Ofiarowanie dnia boskiemu Sercu Jezusowemu
   • Koronka do miłosierdzia bożego
   • Piętnaście obietnic za odmawianie różańca świętego
   • Oddanie się Matce Bożej
   • Akt całkowitego poświęcenia się niepokalanemu sercu Maryi
   • Wielka obietnica niepokalanego serca Maryi
   • Nabożeństwo trzech Zdrowaś Maryjo
   • Koronka do najświętszych ran Pana Jezusa
   • Obietnice Pana Jezusa Dane S. Marii Marcie Chambon
   • Koronka do najdroższej krwi Pana Jezusa
   • Obietnice dla czcicieli Najdroższej Krwi
   • Obietnice najświętszego serca Pana Jezusa
   • Codzienne ofiarowanie się boskiemu sercu Pana Jezusa
   • Modlitwa Do św. Magdaleny Zofii
 • Przypisy
 • Tytuł: O życiu pozagrobowym. Spotkania z duszami czyśćcowymi
 • Autor: Fulla Horak
 • ISBN: 9788380795174, 9788380795174
 • Data wydania: 2020-02-20
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_1fx9
 • Wydawca: Fronda