Helion


Szczegóły ebooka

 
Polska wobec południowych sąsiadów w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku. Tom II

Polska wobec południowych sąsiadów w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku. Tom II


To kolejna publikacja z serii poświęconej polskiej refleksji politycznej, odnoszącej się do integracji Europy Środkowo-Wschodniej. Czytelnik znajdzie w niej teksty historyków, politologów i ekspertów z dziedziny stosunków międzynarodowych. Dotyczą one relacji zachodzących między Polską i Polakami a narodami Europy Środkowo-Wschodniej: Węgrami, Czechami, Słowakami, Rumunami i ich państwami od schyłku XIX do początku XXI wieku. Autorzy uwzględniają nie tylko fakty z zakresu wzajemnych stosunków pomiędzy Warszawą, Budapesztem, Pragą, Bratysławą i Bukaresztem, lecz także ich zaczyn – polskie koncepcje, projektujące kształt relacji z Madziarami, Czechami, Słowakami i Rumunami oraz odtworzonymi przez nich w XX wieku suwerennymi państwami.

Przemysław Waingertner, Przedmowa                7

 

Michał Andrzejczak, Konrad Dziurdzia, Endecka refleksja polityczna nad miejscem narodu polskiego w Europie Środkowo-Wschodniej przed 1918 r. – ruch neosłowiański i sprawa czeska              11

 

Arkadiusz Adamczyk, Stosunki Polski z południowymi sąsiadami drugiej RP (Czechami, Rumunią, Słowacją, Węgrami) w okresie 1918–1945 w rozważaniach polskich środowisk politycznych, intelektualnych i kulturalnych      39

 

Andrzej Dubicki, Polska wobec jej południowych sąsiadów w latach 1945–1989               83

Paweł Ukielski, Europa Środkowa w polskiej myśli politycznej po 1989 roku       115

 

Tomasz Grzegorz Grosse, Między historią a współczesnością – wybory geopolityczne Polaków               139

 

Przemysław Waingertner, Relacje Polski z Europą Środkowo-Wschodnią – Czechosłowacją (Czechami, Słowacją), Rumunią, Węgrami – w XX i XXI wieku oraz ich uwarunkowania wewnętrzne i międzynarodowe. Próba podsumowania                 167

 

Bibliografia         191

 

Indeks osobowy              199

 

Wykaz skrótów                203

 

Noty biograficzne autorów         205