Helion


Szczegóły ebooka

Infografika w prasie i Internecie

Infografika w prasie i Internecie

Publikacja dotyczy komunikacji wizualnej w mediach na przykładzie infografiki w prasie i Internecie. Na podstawie przykładów zaczerpniętych z miesięcznika „PRESS”, dwóch gazet codziennych – „Faktu” i „Gazety Wyborczej” – oraz z wybranych realizacji internetowych (dwóch czołowych portali internetowych i serwisu specjalizującego się w dziennikarstwie danych) autor zwraca uwagę m.in. na: ruchomość infografik, ewentualne przejawy manipulacji, błędy i odchylenia konstrukcyjne, efektywność przekazu, rodzaj grafiki, użyte środki wyrazu, wiarygodność, elementy budowy, a także powiązania między blokami i informacjami. Ocenia również spójność, wypełnianie podstawowych celów infografiki oraz zaspokajanie potrzeb informacyjnych odbiorcy z uwzględnieniem jego kompetencji wizualnych.

*

Książka może służyć jako podręcznik dla studentów dziennikarstwa i samych dziennikarzy zajmujących się przekazem wizualnym i tworzeniem infografik. [...] Analizy przykładów dobrych i nietrafionych infografik są jednym z bardziej znaczących atutów publikacji. [...] Monografia jest bogato ilustrowana przykładami infografik, przez co stanowi bardzo dobry materiał poglądowy, m.in. dla studentów i wykładowców dziennikarstwa oraz dziennikarzy chcących wzbogacić swój warsztat.

Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Adamskiego

Wstęp    7

 

ROZDZIAŁ 1. Komunikacja wizualna w mediach. Role obrazu i tekstu w komunikatach i informacji        13

1.1. Pojęcie komunikacji wizualnej               13

1.2. Komunikacja wizualna jako część kultury wizualnej       18

1.3. Rola i funkcje obrazu w komunikacji wizualnej 20

1.4. Interaktywność jako kolejny etap projektowania mediów              25

1.5. Tekst i obraz w mediach          28

1.6. Tekst jako obraz – funkcja wizualna tekstu        30

 

ROZDZIAŁ 2. Infografika jako sposób wizualizowania informacji i danych w prasie oraz w Internecie     33

2.1. Pojęcie infografii        34

2.2. Geneza infografiki      35

2.3. Wizualizowanie informacji w dziennikarstwie  40

2.4. Infografika jako forma wizualizacji przekazu – historia  41

2.5. Infografika współcześnie         46

2.6. Infografika jako gatunek angażujący      49

2.7. Rodzaje i odmiany infografiki 57

2.8. Infografika internetowa i gatunki interaktywne 63

2.9. Infografika dynamiczna            65

2.10. Infografika dynamiczna a hipertekst  68

2.11. Infografika dynamiczna jako gatunek angażujący           71

2.12. Infografika jako informacyjny gatunek dziennikarski    72

2.13. Infografika a kompetencje odbiorcy   77

2.14. Budowa infografiki  78

2.15. Podstawowe elementy udanej infografiki         82

 

ROZDZIAŁ 3. Wizualizacja informacji w prasie i Internecie          87

3.1. Wykresy w prasie      90

3.1.1. Wykresy kolumnowe i słupkowe      90

3.1.2. Wykresy kołowe     95

3.1.3. Wykresy liniowe    100

3.2. Infografiki w prasie   106

3.2.1. Infografiki oparte na mapach               106

3.2.2. Infografiki wieloelementowe              115

3.2.3. Infografiki o charakterze poradnikowym         120

3.3. Infografiki w Internecie            124

3.3.1. BIQdata.pl                 124

3.3.1.1. O serwisie BIQdata.pl        124

3.3.1.2. BIQdata.pl – analiza wybranych materiałów               128

3.3.2. Onet.pl – Analiza     148

3.3.2.1. O portalu Onet.pl                 148

3.3.2.2. Onet.pl – analiza wybranych materiałów     149

3.3.3. Wirtualna Polska    162

3.3.3.1. O portalu Wirtualna Polska              162

3.3.3.2. Wirtualna Polska – analiza wybranych materiałów   164

 

Zakończenie        175

Bibliografia          181

Spis rysunków i tabel       195

  • Tytuł: Infografika w prasie i Internecie
  • Autor: Przemysław Szews
  • ISBN Ebooka: 978-83-8142-738-8, 9788381427388
  • Data wydania ebooka: 2020-02-28
  • Identyfikator pozycji: e_1g4f
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego