Helion


Szczegóły ebooka

 
Rodzina w systemie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym

Rodzina w systemie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym


Oddajemy do rąk czytelników publikację dotyczącą szeroko pojętej kwestii związanej z uzależnieniem od alkoholu. Prezentowana książka jest pokło­siem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zatytułowanej Rodzina w systemie wsparcia społecznego i pomocy osobom z problemem alkoholowym zorganizowanej przez Pracownię Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 23 maja 2019 roku. Celem konferencji była wymiana doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych zajmujących się wsparciem rodziny z problemem uzależnienia od alkoholu. Wyodrębnione zostały trzy główne obszary, wokół których toczyła się dyskusja: alkoholizm w rodzinie; instytucje wsparcia osób i rodzin z problemem uzależnienia od alkoholu; społeczna recepcja rodziny z problemem alkoholowym.

Redaktorki

Wprowadzenie                7

 

Alkoholizm w rodzinie                 11

Ewa Baruk-Dzięcioł, Nadużywanie alkoholu przez członka rodziny jako czynnik modelujący językowy obraz świata osób dorosłych           13

Agnieszka Chemperek, Strategie rozwiązywania konfliktów stosowane przez żony mężczyzn uzależnionych od alkoholu               25

Karol Łukowski, Profilaktyka dla rodzin z problemem alkoholowym        39

 

Instytucje wsparcia osób i rodzin z problemem uzależnienia od alkoholu         51

Justyna Badziak, Przeciwdziałanie problemom alkoholowym w świetle ustawy z 26 października 1982 r. O postępowaniu w sprawach nieletnich. Zagadnienia wybrane        53

Aleksandra Partyk, Powodowanie rozkładu pożycia rodzinnego jako podstawa zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego przeciwalkoholowego – w świetle orzecznictwa sądowego          69

Agata Matysiak-Błaszczyk, Barbara Jankowiak, Więzienne macierzyństwo kobiet z problemem alkoholowym  83

Gabriela Dobińska, Angelika Cieślikowska-Ryczko, Strategie pracy z rodzicami osób uzależnionych od alkoholu. Perspektywa profesjonalistów            97

Błażej Kmieciak, Przymus leczenia osób uzależnionych od alkoholu: perspektywa dylematów prawno‑etycznych         117

 

Społeczna recepcja rodziny z problemem uzależnienia od alkoholu     133

Sławomir Chrost, Duchowość w procesie zdrowienia alkoholików          135

Michał Soćko, Prawo do obrony w ramach procedury „Niebieskie Karty”            149

 

Refleksje wokół badań                163

Gabriela Dobińska, Karolina Walczak-Człapińska, Metodologiczno‑etyczne aspekty prowadzenia badań fokusowych z udziałem przedstawicieli instytucjonalnego systemu wsparcia dla rodzin z problemem alkoholowym  165

Katarzyna Okólska, Wybrane trudności w badaniach terenowych i sposoby (zaistniałe i możliwe) zabezpieczania się przed nimi na przykładzie badań z udziałem rodziców dorosłych dzieci uzależnionych od alkoholu oraz przedstawicieli instytucji leczenia i wsparcia społecznego           179

 

Głosy w dyskusji nad systemem wsparcia          189

Michał Gluzek, Znaczenie ewaluacji w procesie działań pomocowych na rzecz osób z problemem alkoholowym            191

Wioletta Jóźwiak-Majchrzak, Wsparcie matek w trudnej sytuacji życiowej w Domu Samotnej Matki w Łodzi    197