Helion


Szczegóły ebooka

Alergie pokarmowe i zasady żywienia dzieci w przedszkolu - aspekty prawne i praktyczne

Alergie pokarmowe i zasady żywienia dzieci w przedszkolu - aspekty prawne i praktyczne


Kompendium wiedzy na temat zasad żywienia dzieci z alergiami i nietolerancją pokarmową uczęszczających do przedszkola. Publikacja zawiera omówienie przepisów prawnych, zasady postępowania dyrektora przedszkola, intendenta i nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, do którego przyjęto dziecko z alergiami lub nietolerancją pokarmową, oraz zasady żywienia dzieci wymagających stosowania diety eliminacyjnej. Publikacja jest źródłem wiedzy potrzebnej pracownikom przedszkola oraz rodzicom dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

  • Redakcja
  • Wstęp
  • Alergie pokarmowe i diety eliminacyjne w przedszkolu aspekty prawne
  • Poprawne żywienie dzieci w wieku przedszkolnym
  • Dieta w alergiach pokarmowych
  • Żywienie wegetariańskie
  • BIBLIOGRAFIA
  • AKTY PRAWNE