Helion


Szczegóły ebooka

 Schyłek imperium. Rozważania o rozkładzie systemu amerykańskiego

Schyłek imperium. Rozważania o rozkładzie systemu amerykańskiego


Jest to światowy bestseller przetłumaczony na 12 języków. Jego autor zdobył sławę, gdy w 1976 roku przewidział rozpad Związku Radzieckiego, chociaż w owych czasach nikt nie traktował poważnie jego hipotezy.
Emmanuel Todd dochodzi do wniosku, że opinie o wszechmocy Stanów Zjednoczonych są przesadzone, i kreśli realistyczny obraz wielkiego, potężnego mocarstwa, którego schyłek potęgi wydaje się nieunikniony.
W swej książce dowodzi, że wojna z terroryzmem, „osią zła”, a zwłaszcza z afgańskimi talibami i reżimem irackim, jest dla Stanów Zjednoczonych tylko pretekstem do potwierdzenia swojej wielkomocarstwowej pozycji. Wygląda bowiem na to, że Ameryka nie jest już w stanie sprawować kontroli strategicznej i ekonomicznej nad takimi potęgami, jak: zjednoczona Europa, Rosja, Japonia lub Chiny. Takie wnioski nie wynikają z określonych poglądów politycznych autora lub z tak modnego obecnie antyamerykanizmu, lecz wypływają z analizy danych statystycznych w dziedzinie demografii i gospodarki oraz z analogii historycznych.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Wstęp
 • Rozdział I. Mit wszechobecnego terroryzmu
 • Rozdział II. Wielkie demokratyczne zagrożenie
 • Rozdział III. Przemiany imperium
 • Rozdział IV. Niepewna danina
 • Rozdział V. Koniec uniwersalizmu
 • Rozdział VI. Stawić czoło silnemu czy zaatakować słabego?
 • Rozdział VII. Renesans Rosji
 • Rozdział VIII. Emancypacja Europy
 • Koniec gry
 • O wydawnictwie