Helion


Szczegóły ebooka

Syndrom Pogorelicia. Muzyka - opera - performatywność

Syndrom Pogorelicia. Muzyka - opera - performatywność


Książka Grzegorza Piotrowskiego Syndrom Pogorelicia. Muzyka – opera – performatywność wyrasta z zainteresowań autora performatywnością muzyki i samą performatyką jako alternatywnym podejściem do refleksji o sztuce dźwięku. Performatywność zmusza słuchacza do wyjścia poza oswojoną, lecz ograniczającą kategorię dzieła muzycznego – ku muzyce rozumianej jako proces, będącej zdarzeniem i doświadczeniem, ucieleśnionej i ucieleśniającej. Ponieważ szczególnie intensywnie doznaje się jej w żywym wykonaniu, w teatrze muzycznym i „teatrze piosenki”, bohaterami prezentowanej książki są zarówno genialni, niepokorni wykonawcy (Ivo Pogorelić, Edita Gruberová, Anna Prucnal), jak i transgresyjni kompozytorzy – Alban Berg, Igor Strawiński, Kurt Weill, Stanisław Moniuszko (sic!), Paweł Mykietyn – oraz ich wymykające się łatwym etykietom dzieła.

Od autora
Syndrom Pogorelicia. O performatywności wykonań muzycznych
Styl późny Edity Gruberovej
Anna Prucnal: styl późny jako katastrofa
Teatralność Lulu Albana Berga
Między słowem a słówkiem – Verbum nobile Stanisława Moniuszki
Opera jako proces – Słowik Igora Strawińskiego
Anna to ja. Siedem grzechów głównych Kurta Weilla
Słuchając muzyki Pawła Mykietyna
Mykietyn – muzyka jako metafora
Matnia, czyli Król Lear Mykietyna
O klasycznym musicalu amerykańskim
Teatr piosenki
Nota edytorska
Ważniejsze lektury
Indeks osób