Helion


Szczegóły ebooka

Chemia analityczna. Analiza jakościowa kationów i anionów

Chemia analityczna. Analiza jakościowa kationów i anionów

Bożena Chmielewska-Bojarska

Niniejszy skrypt obejmuje swym zakresem metody chemiczne analizy jakościowej kationów i anionów i jest przeznaczony dla studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. W skrypcie został przyjęty podział kationów na 5 grup analitycznych według Freseniusa oraz podział anionów na 7 grup analitycznych według Bunsena. W części dotyczącej analizy kationów przedstawiony został kolejno przebieg analizy każdej grupy. W tabelach zebrane zostały równania najważniejszych reakcji (zarówno z odczynnikami grupowymi, jak i charakterystycznymi) każdego z analizowanych kationów. W części dotyczącej anionów, gdzie nie ma systematycznego sposobu ich oddzielania i analizowania, przedstawiono reakcje wstępne pozwalające stwierdzić obecność lub nieobecność całych grup anionów. Analogicznie jak dla kationów, w tabelach zgromadzone zostały równania najważniejszych reakcji dla każdego z analizowanych anionów.

Literatura              6

Wstęp    7

 

Analiza kationów        11

I grupa kationów 13

Amid kwasu tiooctowego jako odczynnik grupowy dla kationów grupy II i III     25

Charakterystyka warunków strącania siarczków metali grupy II i III      26

II grupa kationów                29

III grupa kationów               55

IV grupa kationów               77

V grupa kationów                85

 

Analiza anionów          93

Reakcje wstępne anionów z jonami srebra(I) i baru   95

Reakcje wstępne anionów z rozcieńczonymi roztworami kwasów         96

Reakcje wstępne anionów z roztworem manganianu(VII) potasu         97

Reakcje wstępne anionów z roztworem jodku potasu              99

I grupa anionów   100

II grupa anionów 109

III grupa anionów                113

IV grupa anionów                119

V grupa anionów                 125

VI grupa anionów                130

VII grupa anionów               133

Analiza mieszaniny kationów i anionów        134

Analiza soli            137

 

Przepisy porządkowe i BHP obowiązujące w pracowni analitycznej        142

Podstawowe zasady pierwszej pomocy w nagłych wypadkach                 143

  • Tytuł: Chemia analityczna. Analiza jakościowa kationów i anionów
  • Autor: Bożena Chmielewska-Bojarska
  • ISBN Ebooka: 978-83-8142-748-7, 9788381427487
  • Data wydania ebooka: 2020-05-20
  • Identyfikator pozycji: e_1m8d
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego