Helion


Szczegóły ebooka

Antykomunizm, czyli upadek Polski. Publicystyka lat 1998-2019

Antykomunizm, czyli upadek Polski. Publicystyka lat 1998-2019

Sowiecki komunizm zniszczył Drugą Rzeczpospolitą. Zniszczenie Trzeciej Rzeczypospolitej było – twierdzi Andrzej Romanowski –  rezultatem antykomunizmu. To państwo, najlepsze w polskich dziejach, straciliśmy na własne życzenie – solidarnościowy antykomunizm i upolityczniony katolicyzm stały się ważniejsze od Polski. Polityka historyczna, Instytut Pamięci Narodowej, instrumentalizacja prawa, upolityczniony Kościół, lustracja i dekomunizacja, pogarda i kłamstwo – cały ten kompleks zjawisk coraz silniej dzielił Polaków na wrogie plemiona, dokonywał destrukcji odzyskanego państwa, niszczył dobro wspólne. Kolejna to książka Romanowskiego, w której przeprowadza on rozrachunek z własnym środowiskiem i własnymi złudzeniami. Nikt i nic nie jest tu oszczędzone. A poszczególne rozdziały, nieraz pochodzące sprzed wielu lat, wydają się dziś prorocze.

Prof. dr hab. Andrzej Romanowski pracuje na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i w Instytucie Historii PAN. Jest redaktorem naczelnym Polskiego Słownika Biograficznego oraz kierownikiem Katedry Kultury Literackiej Pogranicza UJ. W wydawnictwie Universitas redaguje serię Biblioteka Literatury Pogranicza. Autor szeregu książek naukowych, eseistycznych i publicystycznych o różnej problematyce. W ostatnich latach wydał: Wschodnim pograniczem literatury polskiej. Od średniowiecza do Oświecenia (2018),  Tak, jestem córką Jakuba Bermana (2016, z Lucyną Tychową), Eugeniusz Kwiatkowski (2014), Wielkość i upadek „Tygodnika Powszechnego” oraz inne szkice (2011). 

Od autora
Część pierwsza
W STRONĘ DESTRUKCJI
1791, 1918, 1989
Solidarność czy „obóz posierpniowy”?
Burzliwa dojrzałość Trzeciej Rzeczypospolitej
Czy moja partia ma jeszcze sens?
Bezprawie i absurd
Życie z IPN-em
Instytut Polowania Narodowego
Odbezpieczony granat
Część druga
POLSKIE PIEKŁO
Z wolnością źle, z godnością dramat
Z pamięcią katastrofa
Nie ma miłosierdzia
Skłamana historia, nierówna miara
Moje wnioski prywatne
Tajemnica Witolda Pileckiego
Tu nie chodzi o lustrację
Wyjść z polskiego piekła
Erynie czy Eumenidy?
Część trzecia
CYWILIZACJA KŁAMSTWA
Poligon historia
Kłamstwo i banał polityki historycznej
Majsterkowicze naszej pamięci
Niszczą naszą pamięć
Niech układ lustruje
Część czwarta
KOŚCIÓŁ I KRAKÓW
Papież z brązu
Wiedza niepewna
Nowi Wyklęci
PiS odzyskało Wawel
Wawel w sznurach
Kościół, lewica, wojna
Dziedzictwo świętego
Część piąta
SZUKANIE RÓWNOWAGI
Otwartość i wileńskość
Wierność i wściekłość
Wreszcie inaczej
Biografistyka solidarnościowa
Nad Pismami wybranymi Jerzego Turowicza
Polemika z polemiką
Mądrość i uprzedzenie
Mistrz
Część szósta
MIEJSCE POD SŁOŃCEM
Polska, Ruś i racja stanu
Geopolityka, głupcze!
W Brukseli wygrał Kaczyński
Wszyscy jesteśmy z PiS
Nie jesteśmy narodem logików
Informacja o pierwodrukach
Indeks nazwisk
 

  • Tytuł: Antykomunizm, czyli upadek Polski. Publicystyka lat 1998-2019
  • Autor: Andrzej Romanowski
  • ISBN Ebooka: 978-83-242-6412-4, 9788324264124
  • Data wydania ebooka: 2020-05-22
  • Identyfikator pozycji: e_1ma8
  • Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS