Szczegóły ebooka

Okultystyczne korzenie światowej rewolucji. Ezoteryka w służbie postępu

Okultystyczne korzenie światowej rewolucji. Ezoteryka w służbie postępu

Michał Krajski

Ebook

Co komunizm ma wspólnego z tradycją ezoteryczną, ze starożytnymi orfikami i gnozą? Sam Karol Marks miał osobiście niewiele wspólnego z orfizmem, ale korzenie idei, które gorliwie wyznawał, sięgają zamierzchłej starożytności. Kiedy z ideologii zdrapiemy pokost propagandy, ze zdziwieniem dokopiemy się do głęboko ezoterycznej natury komunizmu. Do prawdy tak zaskakującej, że zdumiałaby wielu zagorzałych komunistów, wierzących, że wyznają ideologię wolną od wszelkich konotacji religijnych, ideologię opartą na materialistycznych założeniach naukowych, a nie na przesądach.

Bo komunizm to w gruncie rzeczy zbiór kilku ezoterycznych dogmatów:
- materializm (monizm) i związane z tym zakwestionowanie widzialnej rzeczywistości
- przyjęcie dialektyki jako metody myślenia akceptującej absurd (sprzeczność)
- odrzucenie własności prywatnej i wszelkiej hierarchii.

U podstaw tej teologii stoi zaś przekonanie, że człowiek jest bogiem, najwyższym stworzeniem we wszechświecie, które ma prawo stanowić o tym, co dobre i złe. W praktyce - to ostatnie przekonanie ograniczało się dziwnym trafem do wąskiej grupy nadludzi, którzy rościli sobie prawo do decydowania o życiu i śmierci podległych sobie mas. Głosili oni, a część wierzyła, że zbudują dla bliźnich/braci/towarzyszy idealny świat.

Szkoda, że ta wiara, jako głęboko utopijna, ładnie brzmiący przesąd światło ćmiący prowadzi ich zawsze do tragedii, a ich zamierzenia szlachetnych ideowców niezmiennie kończą się zbrodnią.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Wstęp. Komunizm jako owoc wielowiekowej tradycji ezoterycznej
 • CZĘŚĆ I. Starożytne i średniowieczne ezoteryczne źródła komunizmu
  • Rozdział 1. Orfizm monizm, dialektyka i radykalne zakwestionowanie rzeczywistości
  • Rozdział 2. Doskonałe państwo, czyli cała władza w rękach bogów
  • Rozdział 3. Własność prywatna jako znienawidzona istotna cecha naturalnego porządku rzeczy
  • Rozdział 4. Hierarchia jako zaprzeczenie absolutnej równości wszystkich ludzi
 • CZĘŚĆ II. Nowożytne ezoteryczne źródła komunizmu
  • Rozdział 5. Reformacja jako pierwsza rewolucja światowa
  • Rozdział 6. Utopijność jako podstawa myślenia rewolucjonistów
  • Rozdział 7. Rozum w służbie ezoteryzmu: oświecenie
  • Rozdział 8. Heglizm mistyka komunizmu
  • Rozdział 9. Filozofia dziejów, czyli w związku z herezją Joachima z Fiore
 • CZĘŚĆ III. Komunizm i jego propagatorzy
  • Rozdział 10. Komunizm jako realizacja marzeń gnostyków
  • Rozdział 11. Religijny wymiar komunizmu
  • Rozdział 12. Prawdziwe znaczenie komunistycznego ateizmu
  • Rozdział 13 . Satanistyczny i antychrześcijański wymiar komunizmu
  • Rozdział 14. Wzajemne relacje masonerii i komunizmu
  • Rozdział 15. Marksizm kulturowy czysty komunizm ezoteryczny
  • Podsumowanie
  • Zakończenie
  • Dodatek. Ezoteryczne źródła żydokomuny
 • O Autorze
 • Przypisy
 • Tytuł: Okultystyczne korzenie światowej rewolucji. Ezoteryka w służbie postępu
 • Autor: Michał Krajski
 • ISBN: 9788380795327, 9788380795327
 • Data wydania: 2020-05-27
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_1mhh
 • Wydawca: Fronda