Helion


Szczegóły ebooka

Dziwniejsze niż fikcja. Rola wyobraźni w filmach Marca Forstera

Dziwniejsze niż fikcja. Rola wyobraźni w filmach Marca Forstera


Prezentowana praca jest zbiorem interpretacji filmów takich jak Marzyciel, Zostań czy Quantum of Solace. Nadrzędną kategorią podejmowanych w niej analiz jest pojęcie wyobraźni, podlegającej istotnym przemianom we współczesnej kulturze. Tłem rozważań są problemy kina najnowszego, na czele z zagadnieniami filmowego postmodernizmu, rekonstrukcji tradycyjnych wzorców narracyjnych oraz reinterpretacji popkulturowych mitów, np. mitu Jamesa Bonda jako ikony kina głównego nurtu. Autorka ukazuje rozmaite realizacje poszczególnych funkcji wyobraźni, zarówno tych kompensacyjnych, jak i związanych z tematyką tożsamości i poszukiwania własnego miejsca w świecie, zastanawiając się przy tym nad statusem Marca Forstera jako filmowego autora.

Książka jest adresowana do osób zainteresowanych przede wszystkim kinem najnowszym, zarówno do filmoznawców, jak i studentów, krytyków filmowych oraz – w szerokim rozumieniu – miłośników kina. Powinna służyć także osobom poszukującym we współczesnej kulturze tropów związanych z reinterpretacją kategorii wyobraźni. Jej celem jest również upowszechnianie i spopularyzowanie wiedzy o współczesnym autorstwie filmowym poprzez uzupełnienie luki, jaką w polskim filmoznawstwie stanowi brak obszerniejszych publikacji dotyczących twórczości Marca Forstera.

Książkę poleca PortalFilmowy.pl

Spis treści

 

Sztuka latania / 7

 

Część pierwsza

Wyobraźnia – pamięć – tożsamość / 11

 

Zwierciadła i lampy. Kategoria wyobraźni w filozofii i estetyce / 13

Biała kartka. Kategoria wyobraźni w fenomenologii i psychoanalizie / 25

Nowe horyzonty. Wyobraźnia, pamięć i tożsamość w najnowszej filozofii / 33

Maszyny imaginacji. Wyobraźnia w teorii filmu / 39

 

Część druga

Wyobraźnia w filmach Marca Forstera / 49

 

W stronę cienia — Zostań / 55

Postmodernistyczny film-zagadka / 56

Pierwszy element / 60

Drugi element / 63

Trzeci element / 69

Czwarty element? / 74

 

W stronę Nibylandii – Marzyciel / 79

Zaproszenie / 80

Gościnność / 84

Gra w udawanie / 88

 

W stronę podmiotowości – Przypadek Harolda Cricka / 97

Wielkie i małe narracje / 98

Wielka rzeczywistość i małe rzeczy / 105

Mały-wielki podmiot / 111

 

W stronę nieba – Czekając na wyrok, Chłopiec z latawcem / 117

Utajone przewinienia / 117

Utajone obrazy / 125

Utajona wyobraźnia / 134

 

W stronę fantazmatu – Quantum of Solace / 141

Bond jako fantazmat / 141

Dekonstrukcja i demakijaż / 145

Bond jako mit / 150

 

Marzyciel w Fabryce Snów / 155

 

Filmografia / 161

Bibliografia / 163

Indeks osobowy / 167

 

Summary / 171

Zusammenfassung / 172