Helion


Szczegóły ebooka

Edukacja przez słowo - obraz - dźwięk

Edukacja przez słowo - obraz - dźwięk


Tytuł tomu, Edukacja przez słowo ‒ obraz ‒ dźwięk, wyznacza szerokie spektrum zainteresowań z zakresu teorii i praktyki dydaktycznej w odniesieniu do przeróżnych tekstów audiowizualnych. Autorzy opisują edukacyjny potencjał: filmu (fabularnego, dokumentalnego, animowanego), literatury w relacji z ekranizacjami, dzieł sztuki mediów, telewizji i przekazów popkulturowych. Słowa, obrazy i dźwięki są bowiem źródłem refleksji, pobudzają odbiorców – zwłaszcza młodych – do nadawania im znaczeń, są nośnikiem wartości społecznych. Dlatego też badacze akademiccy, nauczyciele i animatorzy kultury tak chętnie sięgają w swoich działaniach edukacyjnych po szeroko rozumiane media, które stają się nie tylko obiektem studiów (analizy, interpretacji, opisu), ale też inspiracją dla aktywności twórczych – przetwarzania i zmiany wyjściowych tekstów. Co bardzo interesujące, zebrane w tomie artykuły odsłaniają podejścia przedstawicieli różnych dyscyplin. Są tu zarówno głosy polonistów, filmo- i medioznawców, jak i pedagogów i psychologów – a zatem zagadnienie edukacji medialnej, zaprezentowane z różnych perspektyw, zyskuje wiele wymiarów.

Spis treści

 

Wprowadzenie (Justyna Hanna Budzik, Ilona Copik) / 7

 

Część I

Wokół teorii

 

Tadeusz Miczka

Edukacja do mediów i o mediach oraz z mediami i przez media, czyli oswajanie technocodzienności / 23

 

Ilona Copik

Laboratorium (nie)możliwości. Spojrzenie na kondycję edukacji medialnej jako edukacji kulturowej we współczesnej szkole / 41

 

Bartosz Kłoda-Staniecko

Zrozumieć cyberkulturę. O potrzebie sprawnego operowania językiem mediów / 63

 

Część II

W stronę praktyki – strategie dydaktyczne

 

Ewa Ogłoza

Dzielny cynowy żołnierzyk oraz Pasterka i kominiarczyk Andersena i Mały żołnierz oraz Król i ptak Grimaulta (propozycja dydaktyczna – tekst i animacja) / 91

 

Joanna Zabłocka-Skorek

Edukacja filmowa w praktyce. Dobór filmów w Interdyscyplinarnym Programie Edukacji Medialnej „KinoSzkoła” w kontekście recepcji filmu przez młodego widza / 110

 

Marek Kosma Cieśliński

Współczesne praktyki edycji obrazów jako klucz do reinterpretacji klasyki kina / 139

 

Monika Adamska-Staroń

Kultura popularna jako przestrzeń edukacyjna / 153

 

Aleksandra Bałdyga

Motoryczno-sensoryczne wspieranie rozwoju dzieci we wczesnym dzieciństwie / 181

 

Indeks osób / 203

Noty o Autorach / 211