Helion


Szczegóły ebooka

Łże-reportaże i prawdziwe fikcje. Powieść dziennikarska i reportaż w czasie postprawdy i zwrotu performatywnego

Łże-reportaże i prawdziwe fikcje. Powieść dziennikarska i reportaż w czasie postprawdy i zwrotu performatywnego


Celem autorki było zdefiniowanie i usystematyzowanie gatunków literacko-dziennikarskich powstających współcześnie, w czasie postprawdy, oraz warunkowanych zwrotem performatywnym. Autorka odtwarza historyczne tło narodzin powieści oraz dziennikarstwa, a następnie analizuje realizacje gatunków literacko-dziennikarskich ostatnich dwu dekad w literaturze polskiej. Zjawiska te interpretuje w odniesieniu do analogicznych gatunków w literaturze anglojęzycznej.

Książka stanowi ciekawe studium na temat współczesnego, szeroko rozumianego reportażu. Napisana kompetentnie i ciekawie, będzie, jak sądzę, ważną lekturą dla czytelników zajmujących się formami literacko-dziennikarskimi. Autorka wykorzystała oryginalny pomysł uporządkowania – na tle historycznym i europejskim – nowych gatunków dziennikarskich, wyłaniających się z kolejnych zwrotów w humanistyce. Innowacyjność pracy polega na umiejętnym przełamywaniu przez autorkę stylu naukowego stylem dziennikarskim, felietonowym, co jest niewątpliwie zaletą książki napisanej „z pazurem”, miejscami lekko i dowcipnie, szczególnie gdy autorka włącza w narrację anegdoty. Eklektyczność stylu – zindywidualizowanego i oryginalnego – właściwie koresponduje z rozważanymi przez nią gatunkami-hybrydami.

Z recenzji dr hab. Elżbiety Konończuk, prof. UwB

Wstęp  11

 

I. Negocjowanie gatunku            25

1. Pomiędzy dziennikarstwem a beletrystyką. Punkt wyjścia     27

2. Pomiędzy faktem a fikcją. Ku powieści postprawdziwej          83

3. Pomiędzy sensacją a interwencją. W stronę parateatralnego „dokumentu ludzkiego”            127

4. Pomiędzy reportażem a powieścią. Wstęp do genologii rynkowej     173

 

II. Laboratorium gatunkowe      215

1. Biografia reporterska               217

2. True crime novel. Powieść o prawdziwej zbrodni        249

3. Reportaż wcieleniowy             285

4. Reporterska pikareska             323

 

Zakończenie      347

Nota redakcyjna              351

Bibliografia        353

Indeks osób       387

Indeks pojęć     403