Helion


Szczegóły ebooka

Historie eksperymentalne. Szkice o gatunkach radia artystycznego

Historie eksperymentalne. Szkice o gatunkach radia artystycznego

Eksperymentalne artystyczne audycje radiowe stanowią punkt wyjścia do rozważań zawartych w prezentowanych szkicach. Za najbardziej interesującą postrzegam formę dzieł artystycznych, w których autorzy zdecydowali się odejść od tego, co dla radia artystycznego klasyczne i standardowe. Wprowadzanie różnych poziomów narracji, alinearna fabuła oraz gra z konwencją gatunków stały się podstawą do wyselekcjonowania i opisu audycji, które w mojej ocenie mogą być postrzegane jako eksperymentalne. Choć przywołuję również audycje fikcyjne, to szczególnie ciekawe są dla mnie audycje artystyczno-dokumentalne, features, słuchowiska oparte na faktach czy eksperymenty radiowe nawiązujące do wydarzeń rzeczywistych.

Ze Wstępu

O eksperymentach w dziedzinie literatury, plastyki, teatru, filmu czy muzyki słyszeli wszyscy, ale eksperymentalna sztuka radiowa dopiero czeka na wydobycie z cienia. Historie eksperymentalne to ważny krok w tym kierunku. Autorka bardzo zręcznie wiąże dokonania eksperymentalne z akceptacją estetyki brzydoty i podejmuje nadzwyczaj ciekawą próbę zdefiniowania pojęcia brzydoty w sztuce radiowej. Ogromnie pożyteczny wydał mi się również fragment poświęcony Eugeniuszowi Rudnikowi – twórcy chyba wciąż niezupełnie docenianemu i zbyt słabo znanemu.

Z recenzji prof. dr. hab. Jana Tomkowskiego

Wstęp   9

 

Rozdział I. Gatunki, formy, odmiany – genologiczne rozważania nad sound artem, eksperymentem i eksperymentalnymi odmianami feature i słuchowiska          15

1.1. Sound art – dźwięk jako medium artystyczne           16

1.2. Feature eksperymentalny 20

1.3. Eksperyment radiowy w ujęciu genologicznym        26

1.4. Słuchowisko eksperymentalne        33

1.4.1. Studio Teatralnych Form Eksperymentalnych im Eugeniusza Rudnika       45

1.5. Wyznaczniki gatunkowe eksperymentalnego feature, eksperymentu radiowego i słuchowiska eksperymentalnego                52

 

Rozdział II. Ars acustica i radiowe ballady dokumentalne. Eksperymenty radiowe Eugeniusza Rudnika             57

 

Rozdział III. Środki wyrazu w radiowej sztuce eksperymentalnej i ich estetyka               65

 

Rozdział IV. Narracje radiowe   71

4.1. Rola perspektywiczna i fokalizacja 73

4.2. Rola narracyjna        77

4.3. Dodatkowe role      80

4.4. Narracyjny punkt widzenia w audycjach artystyczno-dokumentalnych        81

4.5. Mise en abyme: narracyjne efekty lustrzane             84

 

Rozdział V. Pomiędzy gatunkami. Eksperymentalne projekty dźwiękowe         89

5.1. Antye Greie (AGF) Dissidentova     90

5.2. Gregory Whitehead Pressures Of The Unspeakable              96

5.3. William S Burroughs Dead City Radio             100

 

Zakończenie      103

 

Bibliografia (wybór)       105

 

Indeks autorów oraz ich audycji w kolejności alfabetycznej       109

  • Tytuł: Historie eksperymentalne. Szkice o gatunkach radia artystycznego
  • Autor: Natalia Kowalska-Elkader
  • ISBN Ebooka: 978-83-8142-961-0, 9788381429610
  • Data wydania ebooka: 2020-08-28
  • Identyfikator pozycji: e_1qjj
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego