Helion


Szczegóły ebooka

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy regionów i gmin polskich

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy regionów i gmin polskich


W książce omówiono różne aspekty zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego realizowanego na terenie naszego kraju. Kolejne części opracowania dotyczą: aktywności innowacyjnej różnych regionów Polski; analizy dynamiki i struktury PKB w regionach i podregionach Polski; oceny poziomu spójności demograficznej obszarów wiejskich w porównaniu z miastami w latach 2005–2015; analizy porównawczej gmin, wykazujących się najwyższym syntetycznym miernikiem rozwoju i dynamiką wskaźnika przedsiębiorczości w województwie mazowieckim; zrównoważonego rozwoju jako zasady prawnej ochrony środowiska, stanowiącej gwarancję realizacji „wizji” programowej i godnego życia w jednostkach samorządu terytorialnego; sieci ekoturystycznej „Między Bugiem a Narwią” na tle rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu ostrowskiego; rozwoju lokalnego gmin wiejskich na wybranych przykładach, a także finansowania ze środków unijnych zadań z zakresu zrównoważonego rozwoju w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

Spis treści

Wstęp 7

Aktywność innowacyjna regionów Polski 11

Analiza dynamiki i struktury PKB w regionach i podregionach Polski 26

Ocena poziomu spójności demograficznej obszarów wiejskich w porównaniu z miastami w latach 2005–2015 36

Analiza porównawcza gmin wykazujących się najwyższym syntetycznym miernikiem rozwoju oraz dynamiką wskaźnika przedsiębiorczości w województwie mazowieckim 52

Zrównoważony rozwój jako zasada prawnej ochrony środowiska stanowiąca gwarancję reali­zacji „wizji” programowej oraz godnego życia w jednostkach samorządu terytorialnego 75

Sieć ekoturystyczna „Między Bugiem a Narwią” a zrównoważony rozwój społeczno-gospodar­czy powiatu ostrowskiego 89

Rozwój lokalny gmin wiejskich na wybranych przykładach 108

Finansowanie ze środków unijnych zadań z zakresu zrównoważonego rozwoju w krajach Gru­py Wyszehradzkiej 119