Szczegóły ebooka

Ekspresja seksualna małego dziecka. Norma kliniczna a przekonania rodziców i nauczycieli

Ekspresja seksualna małego dziecka. Norma kliniczna a przekonania rodziców i nauczycieli

Justyna Ratkowska-Pasikowska

Ebook

Przedmiotem prezentowanej książki jest ekspresja seksualna małego dziecka. Zachowania seksualne dziecka szczególnie interesują mnie ze względu na ich, z jednej strony, wymiar rozwojowy (biologiczny), z drugiej – restrykcyjność, której podlegają. Mitologizowanie i tabuizowanie tego obszaru rozwojowego (wiek przedszkolny) skutkuje w przyszłości właśnie takim rozumieniem kreowanego przez siebie świata społecznego (interpretacją świata). Jest on z góry skazany na demonizowanie i wyłączanie go z obiegu codziennego procesu wychowania. Postawiony w ten sposób problem jest interesujący dla pedagogiki, szczególnie kiedy wiąże się z kwestiami wychowania i socjalizacji (zwłaszcza tej pierwotnej). Skłoniło mnie to do postawienia następujących pytań: Czy postawy nauczycieli i rodziców różnią się ze względu na podejście do zachowań seksualnych dziecka? A może atmosfera wokół seksualności w rodzinie generacyjnej determinuje postawy wobec takich zachowań? Udzielenie odpowiedzi na te i wiele innych pytań stało się celem tej publikacji.

Ze Wstępu

Wprowadzenie            7

 

1. Seksualność małego dziecka     9

1.1. Kategoria normy w zakresie zachowań seksualnych dzieci         11

1.2. Typologia zachowań seksualnych małego dziecka           16

1.3. Przekonania na temat seksualności małego dziecka        20

 

2. Rodzice i nauczyciele w procesie rozwoju i edukacji seksualnej małego dziecka              25

2.1. Rodzina w procesie rozwoju seksualnego dziecka            25

2.2. Przygotowanie nauczycieli           28

2.3. Współpraca rodziców i nauczycieli w zakresie wychowania i edukacji dziecka              32

 

3. Postawy rodziców i nauczycieli wobec zachowań seksualnych dzieci w wieku przedszkolnym              35

3.1. Teoretyczny model relacji między zmiennymi 36

3.2. Narzędzia badawcze         39

3.2.1. Kwestionariusz przekonań na temat zachowań seksualnych dziecka przedszkolnego (KPZSDP)       39

3.2.2. Kwestionariusz afektywnego i behawioralnego ustosunkowania wobec zachowań seksualnych dziecka przedszkolnego (KABUZSDP)    44

3.2.3. Inwentarz do oceny Płci Psychologicznej (IPP) według A. Kuczyńskiej           48

3.3. Charakterystyka badanej grupy  49

3.4. Przebieg i organizacja badań        54

3.5. Wyniki     54

 

Podsumowanie            63

 

Bibliografia    69

 

Spis tabel         77

 

Aneks                79

Kwestionariusz przekonań na temat zachowań seksualnych dziecka przedszkolnego (KPZSDP)    79

Kwestionariusz afektywnego i behawioralnego ustosunkowania wobec zachowań seksualnych dziecka przedszkolnego (KABUZSDP)    81

  • Tytuł: Ekspresja seksualna małego dziecka. Norma kliniczna a przekonania rodziców i nauczycieli
  • Autor: Justyna Ratkowska-Pasikowska
  • ISBN: 978-83-8142-951-1, 9788381429511
  • Data wydania: 2020-09-15
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1r3k
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego