Szczegóły ebooka

Dogmat i tiara. Esej o upadku rzymskiego katolicyzmu

Dogmat i tiara. Esej o upadku rzymskiego katolicyzmu

Paweł Lisicki

Ebook

Autorytet Kościoła przejawiał się w tym, że pilnował, zachowywał, przekazywał i chronił Bożą prawdę, i w tym, że potępiał, zwalczał, i skutecznie gromił przeciwne Bożej prawdzie błędy.

Kościół w historii był Kościołem walczącym. Żyć - znaczyło głosić z mocą dogmat i potępiać przeciwne mu argumenty. Jeśli to potępienie miało być realne, a nie abstrakcyjne, musiało też wskazywać z całą mocą na ludzi, którzy te błędy przyjmowali i wyznawali.

Władza, która miała formalne umocowanie w urzędzie papieskim, władza piętnowania błędów stała się pierwszą ofiarą soboru. Jeśli władza nie działa, nie wskazuje, kto jest, a kto nie może być nauczycielem katolickim, zanika autorytet Kościoła i autorytet papieża.

Papieże mogą pozostać medialnymi celebrytami, ale gubią autorytet. Prawda, której byli strażnikami, została zmuszona do milczenia. Dogmat już nie wiąże. Dogmat stał się opinią i poglądem. Nie otwiera bram do Nieba. Nie przenosi poza czas. Zamiast podlegać władzy Boga, świat ulega tyranii doczesności i włącza się w budowę globalnej, lepszej przyszłości.

Dogmat i tiara to książka o porzuceniu dogmatu, o paraliżu zasady dogmatycznej. O zjawisku, które widać gołym okiem, kiedy jawni heretycy nie tylko są tolerowani, ale wręcz robią kościelne kariery, kiedy wielu biskupów chce błogosławić czynnych homoseksualistów, a siostry zakonne - bronić aborcji.

Nie da się głosić prawdy wiary bez potępienia jej przeciwieństwa. To relatywizacja aktu wiary. To w istocie subtelna i łagodna forma uśmiercenia dogmatu, coś jak eutanazja.

Nie wystarczy powiedzieć, że Chrystus jest Synem Bożym, zawsze trzeba dodać, że każdy, kto tak nie uważa, jeśli tylko nie znajduje się w stanie nieprzezwyciężonej niewiedzy, błądzi, okazuje Bogu nieposłuszeństwo, lekceważy Boży nakaz. Powiedzieć to pierwsze bez dodania tego drugiego, to nic nie powiedzieć.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Wstęp
 • Część pierwsza: pole bitwy
  • Zasada dogmatyczna
  • Porzucona tiara
  • Bawarska siła
  • Pokolenie sceptyków
  • Nastrój przełomu
 • Część druga: przed burzą
  • Trucizna modernizmu
  • Feniks z popiołów
  • Pod ochroną jezuitów
  • Kontratak Rzymu
  • Głos kardynała Siriego
  • Tama puszcza
  • Walka o Pismo
  • Pierwszy manifest
  • Recepta Piusów
 • Część trzecia: zamach
  • Pontyfikat przełomu
  • Wielkie manewry
  • Nowy paradygmat
  • Październikowy pucz
  • Rewolucja listopadowa
  • Sekretna gra
  • Przypieczętowanie
  • Otwarcie na człowieka
  • Klątwa jedności
 • Część czwarta: zatrute owoce
  • Nieugięta ostrość myśli
  • Okrucieństwo Eliasza
  • Przekraczanie rubikonu
  • Mechanizm sprawiedliwości
  • Duch dziejów
  • Punkt Omega
  • Zstępowanie do pustego piekła
  • Koniec wrogości
  • Wiara paschalna
  • Czytanie między wierszami
 • Część piąta: w stronę nowego Kościoła
  • Rozczarowanie
  • Starsi bracia i ojcowie
  • Hermeneutyka ciągłości
  • Diarchia i emerytura
 • Słownik
 • Bibliografia
  • Książki, publikacje, dokumenty
  • Strony internetowe
 • Przypisy
 • Tytuł: Dogmat i tiara. Esej o upadku rzymskiego katolicyzmu
 • Autor: Paweł Lisicki
 • ISBN: 9788380795815, 9788380795815
 • Data wydania: 2020-09-23
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_1rfz
 • Wydawca: Fronda