Helion


Szczegóły ebooka

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego w świetle indykatorów aktywności rozwojowej

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego w świetle indykatorów aktywności rozwojowej


W opracowaniu omówiono następujące zagadnienia: stan wdrażania w Polsce środków europejskich z perspektywy finansowej 2014–2020 wspierających zrównoważony rozwój; międzyregionalne różnice ekonomiczne w Polsce i w wybranych krajach świata; wpływ aktywności sektora badawczo-rozwojowego na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy województw; opodatkowanie instalacji OZE podatkiem od nieruchomości; wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty zrównoważonego rozwoju Krakowa; społeczno-demograficzne uwarunkowania bezrobocia w gminach powiatu ciechanowskiego; relacje między architekturą innowacyjną a ponadczasowymi tendencjami; wpływ działalności Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w powiecie ostrowskim na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy oraz znaczenie przynależności do Unii Europejskiej dla mieszkańców gminy Cekcyn.

Wprowadzenie 7

Stan wdrażania w Polsce środków europejskich z perspektywy finansowej 2014–2020 wspiera­jących zrównoważony rozwój 9

Międzyregionalne różnice ekonomiczne w Polsce i w wybranych krajach świata 23

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy województw a aktywność sektora badawczo-rozwo­jowego 35

Opodatkowanie instalacji OZE podatkiem od nieruchomości 67

Zrównoważony rozwój w Krakowie. Wybrane aspekty – teoria a praktyka 77

Społeczno-demograficzne uwarunkowania bezrobocia w gminach powiatu ciechanowskiego 93

Architektura innowacyjna czy ponadczasowe tendencje? 117

Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w powiecie ostrowskim a zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy 130

Czym jest przynależność do Unii Europejskiej dla mieszkańców gminy Cekcyn? 149