Szczegóły ebooka

Prawdziwe oblicze Boga. Tajemnice Całunu Turyńskiego w świetle najnowszych badań naukowych

Prawdziwe oblicze Boga. Tajemnice Całunu Turyńskiego w świetle najnowszych badań naukowych

Jan S. Jaworski

Ebook

Całun Turyński. Tajemnicze płótno: dla jednych największa relikwia chrześcijaństwa dla innych średniowieczny falsyfikat. Mimo upartych prób racjonalistów, nie udało się odtworzyć sposobu, w jaki utrwalił się na płótnie wizerunek tajemniczego Mężczyzny z Całunu. Badacze słynnej grupy STURP nie odkryli w badanych fragmentach tkaniny żadnych farb ani pigmentów. Zmiany zaobserwowane we włóknach sugerowały, że płótno poddawano licznym procesom fizycznym i chemicznym, które mogły być wywołane laboratoryjnie, ale nie tłumaczyły powstania obrazu na Całunie.

W naszej książce przedstawione zostały wyniki badań naukowych, które miały miejsce już po 2010 roku. Obejmują one analizę struktury mikroskopowej próbek, ich budowę krystalograficzną i molekularną oraz skład atomowy. Zadziwiające, że zastosowanie najnowocześniejszych i subtelnych technik fizykochemicznych ujawnia wciąż nowe a zaskakujące ślady na płótnie Całunu. A one, wbrew oponentom, doskonale pasują do twierdzenia, że owinięto tym płótnem ciało Jezusa zdjętego po męce z Krzyża, zgodnie z opisem Ewangelii.

Sensacje wzbudziły prace profesora Giulio Fantiego z Uniwersytetu w Padwie, opublikowane w 2017 roku. Fanti wykazał, że jest absolutnie niemożliwe, by ktoś dysponujący zasobami wiedzy i techniki średniowiecznej, był w stanie dokonać tak genialnego fałszerstwa.

Wielka relikwia, świadek Męki i Zmartwychwstania ujawnia wciąż coraz więcej tajemnic. To nauka pozwala nam z bliska spojrzeć w Twarz Boga.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Wprowadzenie
 • 1. Płótno i wiek całunu
  • 1.1. Radiowęglowe datowanie płótna Całunu
   • Spory przed pomiarami
   • Operacja na Całunie
   • Radiowęglowy wiek Całunu
   • Błędy w szacowaniu błędów
   • Jak ominąć brak danych?
  • 1.2. Najnowsze metody datowania Całunu
   • Jak szybko rozkłada się wanilina?
   • Zacząć trzeba od wzorców
   • Starość i widma IR
   • A włókna z Całunu?
   • Rozciąganie starych włókien
 • 2. Ślady krwi na całunie
  • 2.1. Identyfikacja krwi na Całunie przez naukowców ze STURP
   • Skąd na płótnie porfiryny?
   • Zażarty spór o żelazo
  • 2.2. Badania immunologiczne śladów krwi na Całunie
   • Czy jest to krew ludzka?
  • 2.3. Obecność starych erytrocytów w śladach krwi
   • Jak rozpoznać stare krwinki?
  • 2.4. Czerwone cząstki tworzące plamy krwi na Całunie
   • Co przeważa: pigmenty czy krew?
   • Jak dodawano pigmenty?
  • 2.5. Czerwony kolor plam krwi
   • Czerwień czerwieni nierówna
   • Czym zahamować rozkład krwi?
   • Nie wystarczy bilirubina
  • 2.6. Barwniki żółciowe w śladach krwi
   • Tajemnice starej krwi
  • 2.7. Badania pozostałości krwi z rozdzielczością atomową
   • Cząstki uwięzione w cząstkach
   • Kiedy stężenie kreatyniny rośnie?
 • 3. Wizerunek ciała
  • Ujawnione ślady tortur
  • 3.1. Właściwości makroskopowe wizerunku ciała
   • Tajemnice fotograficznego negatywu
  • 3.2. Właściwości mikroskopowe i spektroskopowe wizerunku ciała
  • 3.3. Skład chemiczny obszarów z wizerunkiem ciała
   • Czy tylko celuloza?
   • A co z pektynami?
   • 3.4. Procesy starzenia celulozy
   • Różne drogi starzenia
   • Czy są tam chromofory aromatyczne?
   • Nowe spojrzenie, nowe problemy
   • Czy Całun pokrywa skrobia?
   • Może jednak chromofory chinoidowe
  • 3.5. Przegląd hipotez dotyczących utworzenia wizerunku
   • Czy był to proces naturalny?
   • Nietrafne przepisy
  • 3.6. Drogi dostarczenia energii do płótna
  • 3.7. Hipoteza naświetlenia Całunu nadfioletem
   • Jak głęboko sięga barwa?
   • Czy wystarczą same fotony?
   • Skąd tak olbrzymia energia?
  • 3.8. Hipoteza wyładowania koronowego
   • Piorun kulisty czy wstrząs sejsmiczny?
   • Czy były to ognie św. Elma?
   • W jaki sposób Całun owijał ciało?
   • Zadziwiające obrazy Scheuermanna
   • Płótno na kuli plazmowej
   • Jak otrzymać obraz całego ciała?
   • Odwrotny problem inżynierski
 • Posłowie
 • Podziękowania
 • Przypisy
 • Tytuł: Prawdziwe oblicze Boga. Tajemnice Całunu Turyńskiego w świetle najnowszych badań naukowych
 • Autor: Jan S. Jaworski
 • ISBN: 9788380795822, 9788380795822
 • Data wydania: 2020-09-24
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_1ri6
 • Wydawca: Fronda