Helion


Szczegóły ebooka

Z teorii i praktyki zapożyczeń literackich w Rosji w XVIII wieku

Z teorii i praktyki zapożyczeń literackich w Rosji w XVIII wieku


Publikacja unikatowa w ramach polskich badań nad procesem literackim w XVIII wieku. [...] Zastosowana w niej metodologia badań intertekstualnych, połączona z erudycyjną znajomością rosyjskiego procesu historycznoliterackiego w XVIII wieku w jego korelacji z literaturą europejską pozwala na precyzyjną analizę utworu literackiego w aspekcie podjętego tematu.

Gorąco polecam tę monografię z uwagi na wszechstronność analizy tekstów i walory warsztatu Autorki, umiejętnie różnicującej postępowanie badawcze i interpretacyjne w odniesieniu do praktyk imitacyjnych stosowanych w XVIII wieku w ich zróżnicowanych uwarunkowaniach kontekstualnych, a także trafność wyboru narzędzi badawczych.

To oryginalne opracowanie mało zbadanego aspektu rosyjskiego procesu literackiego w XVIII wieku stanowi ciekawy materiał dla badaczy literatury rosyjskiej, studentów oraz osób zainteresowanych tym okresem w dziejach literatury rosyjskiej.

Z recenzji prof. dr hab. Aliny Orłowskiej

Wprowadzenie                7

 

Rozdział I. Praktyka imitacyjna w osiemnastowiecznej Rosji       11

Rozdział II. Działalność translatorska w XVIII wieku i jej specyfika            25

Rozdział III. „Склонение на русские нравы” jako jeden ze sposobów przekładu w Rosji w drugiej połowie XVIII wieku               65

Rozdział IV. Staroruskie reminiscencje w zbiorze Iwana Nowikowa Przygody Iwana, syna kupieckiego               75

Rozdział V. Elementy orientalne w literaturze rosyjskiej XVIII wieku (na przykładzie twórczości Iwana Nowikowa)        87

Rozdział VI. Inspiracje zachodnioeuropejskie w twórczości rosyjskich sentymentalistów – Pawła Lwowa i Michała Suszkowa               97

Rozdział VII. Wpływy niemieckie na osiemnastowieczną prozę rosyjską              105

Rozdział VIII. Wątek Raynalowski w opowieści Iwana Nowikowa O synu kupieckim i o amerykańskiej dziewczynie oraz w noweli sentymentalnej Mikołaja Smirnowa Zara            115

Rozdział IX. Bajki Aleksandra Sumarokowa i ich źródła  123

Rozdział X. Rosyjskie osiemnastowieczne warianty bajki ezopowej o wilku i żurawiu    135

 

Bibliografia         145