Helion


Szczegóły ebooka

Czy Kopciuszek musi być dziewczyną? Edukacja polonistyczna bez schematów rodzajowych

Czy Kopciuszek musi być dziewczyną? Edukacja polonistyczna bez schematów rodzajowych


Imponuje tu szczególna umiejętność wyważania sądów, powstrzymywania się od jednoznacznych konkluzji i rozstrzygnięć, rezygnacji ze stylistyki ataku, walki, agresji, co przekłada się bezpośrednio na sytuację szkolną i tworzy realną szansę na przełamanie bariery potocznych uprzedzeń związanych z problemem płci społeczno-kulturowej, a w konsekwencji i szansę na przełamanie tych uprzedzeń wśród uczniów. Strategię działań, jaką proponuje się w tej pracy, można by nazwać w najogólniejszym sensie strategią różnego typu i rodzaju działań rozbudzających i poszerzających przestrzeń uczniowskiej empatii; działań inicjujących pragnienie uważniejszego przyjrzenia się sobie i innym ludziom, prowadzących w konsekwencji do niezgody na ograniczenie możliwości rozwojowych człowieka i wszelkie wykluczenia.

                                                           z recenzji prof. dr hab. Grażyny Tomaszewskiej  

 

 

Autorka raz po raz formułuje refleksje o randze edukacyjnych wielkich idei i formie kunsztownych sentencji. Muszę przyznać, że nieczęsto zdarza mi się napotykać w rozprawach edukacyjnych (w obszarze polskiego dyskursu) tak zdecydowane, fundamentalnie ważne i tak zgrabnie skreślone myśli.Na własne oczy widzimy (w komentarzach i rysunkach dzieci) proces dookreślania siebie, własnego światoodczucia, wizji rzeczywistości, które wyzwala dydaktycznie zaaranżowane spotkanie z literaturą. Dodajmy – literaturą z kręgu dawnego i współczesnego piśmiennictwa dla dzieci i młodzieży, a więc taką, której filozoficzny, formacyjny charakter bywa kwestionowany, zwłaszcza w konfrontacji z tym samym wymiarem przypisywanym arcydziełom.

                                                                      z recenzji dr. hab. Witolda Bobińskiego

Wprowadzenie 

HOMO SOCIOLOGICUS (CZŁOWIEK USPOŁECZNIONY). LUDZKA NATURA CZY EFEKT SOCJALIZACJI? INTERDYSCYPLINARNA POLIFONIA

Spór o człowieka 

Jaźń, osobowość, tożsamość 

Socjalizacja i grupy społeczne 

Wzorce ról płciowych (rodzajowych)

Współczesne redefinicje tożsamości płciowej 

Płeć niejedno ma imię 

Interferencja i identyfikacja w procesie wychowania 

Damy i rycerze XXI wieku, czyli ideały wiecznie żywe 

Tęsknota za baśniowym światem, czyli nieustanny romans ze stereotypem  

PRENATALNY TESTOSTERON A SIŁA KULTUROWEGO KODU – PĘKNIĘCIA KONSTRUKTU W WYBRANYCH TEKSTACH Z LITERATURY DLA DZIECI

Dziewczynka czy chłopiec, czyli dyktat koloru 

Prenatalny testosteron a kolor kocyka 

Książka – przyjaciel czy wróg… płci? 

Na ratunek niewidzialnym dzieciom! Kiedy trzeba powiedzieć „dosyć”? 

Na przekór dychotomii rodzajowej czy romans ze stereotypem? 

O gdybaniu w sprawie płci 

Dziecięce fascynacje i marzenia o przyszłości 

Kosmonautka, pilotka i neurochirurżka. Emancypacja czy dezawuacja? 

Pytanie o gender 

W spodniach czy w sukience? 

Normalny świat odwrócony 

Bycie innym jest OK 

Zaakceptować różnicę 

JAK W WYBRANEJ GRUPIE DZIECI FUNKCJONUJĄ STEREOTYPY RODZAJOWE. BADANIA WŁASNE

Cel badań i sposób ich realizacji 

Opis narzędzia badawczego (badanie ilościowe) 

Opis narzędzia badawczego (badanie jakościowe)  

Analiza wyników otrzymanych z przeprowadzonych badań własnych – badanie ilościowe wśród dzieci młodszych i starszych szkoły podstawowej 

Wnioski z przeprowadzonej analizy wyników badania ilościowego

Analiza wyników otrzymanych z przeprowadzonych badań własnych – badanie jakościowe wśród dzieci młodszych szkoły podstawowej 

Wnioski z przeprowadzonej analizy wyników badania jakościowego (rysunków oraz opisów) w kontekście badania ilościowego 

BAŚNIE PRZE-PISANE. REINTERPRETACJE WYBRANYCH BAŚNI I MOTYWÓW BAŚNIOWYCH WE WSPÓŁCZESNEJ LITERATURZE DLA DZIECI

Strategie interpretacyjne 

Baśń cudowna i pożyteczna 

Przeczytać na nowo. Grimmowie jako obrońcy patriarchalnego porządku 

Marzenia Popielątka 

Kopciuszek prze-pisany dwa razy, czyli nieznośny ciężar pamięci 

Prze-pisanie i odwrócenie 

Coś się kończy, by coś się zaczęło, czyli nowa kosmogonia 

(Nie)baśniowe nieścisłości o szlachetnie urodzonych 

Być czy nie być księżniczką? Oto jest pytanie 

Bez stygmatu 

BAŚŃ PRZE-PRACOWANA. OD MINISTERIALNEJ USTAWY DO UCZNIOWSKIEGO ZESZYTU

Wykopywanie Kopciuszka 

Brudna nóżka w szklanym pantoflu 

Pantofelek z popiel(n)iczki? 

Czy Kopciuszek musi być dziewczyną? 

Kopciuszek sformatowany współczesnym (kon)tekstem kulturowym 

Wnioski wynikające z analizy dziecięcych rysunków

EDUKACJA W OKU RODZAJU

Czy szkoła ma gender? 

Kształtowanie tożsamości a tożsamość zawodowa nauczyciela 

Tożsamość płciowa (rodzajowa) nauczyciela

Symetryczność i asymetryczność relacji nauczyciel–uczeń. Szkoła jako instytucja, szkoła jako wspólnota 

Ukryty program szkoły – zagrożenie czy szansa? 

Proces edukacyjny, czyli labirynt uwikłań

Zakończenie 

Bibliografia 

Indeks nazwisk