Helion


Szczegóły ebooka

Geopolityka Rosji i obszaru postsowieckiego

Geopolityka Rosji i obszaru postsowieckiego

Rosja i obszary postsowieckie w oczach najwybitniejszych polskich ekspertów geopolityki.

Analizy, opinie i przekrojowe konkluzje.

Pierwszy tom monograficznej serii pod redakcją dra Leszka Sykulskiego

 • Marcin Chełminiak - Rola obwodu kaliningradzkiego w geopolityce rosyjskiej na przełomie XX i XXI wieku
 • Aleksander Czichos - Polityka dezinformacyjna Federacji Rosyjskiej na obszarze państw postsowieckich
 • Adam Jan Karpiński - Władimira Putina geopolityka dla Rosji. Elementy jej filozoficzności
 • Mirosław Sułek - Pozycja geopolityczna Rosji - podejście potęgometryczne
 • Igor Miasnikow - Kierunki operacyjne w geostrategii Federacji Rosyjskiej
 • Piotr Mickiewicz - Rosyjska polityka arktyczna - próba zdominowania regionu czy instrument polityki bezpieczeństwa?
 • Leszek Sykulski - Główne kierunki rosyjskiej narracji strategicznej po 2012 roku
 • Hanna Kowalska-Stus - Rosyjska ideologia dekolonizacyjna
 • Michał Lubina - Geopolityka silniejsza od koronawirusa. Relacje rosyjsko-chińskie w czasach pandemii
 • Konrad Świder - Geopolityczne imperatywy polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej
 • Jakub Potulski - Dymitr Milutin i Aleksy Wandam tradycje rosyjskiej myśli geopolitycznej
 • Krzysztof Żęgota - Obecność Ukrainy i basenu Morza Czarnego w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Zarys analizy rosyjskich dokumentów strategicznych po 1991 roku
 • Andrzej Włusek - Zmagania polsko-rosyjskie o Smoleńsk i Bramę Smoleńską w XVI-XVIII wieku
 • Katarzyna Kosowska - Polityka energetyczna Kazachstanu za rządów Nursułtana Nazarbajewa
 • Piotr Gil - Między niepodległością, bezpieczeństwem i tożsamością. Estońskie dylematy civilizational geopolitics.
 • Magdalena Krawczyk - Filozofia, ideologia czy pseudonauka? Rozważania wokół rosyjskiej koncepcji bezpieczeństwa społecznego
 • Andrzj Makowski - Geopolityczny wymiar bezpieczeństwa morskiego Federacji Rosyjskiej
 • Adam Sito - Geopolityczne i geoekonomiczne aspekty budowy gazociągu Siła Syberii
 • Krzysztof Wojczal - Surowce energetyczne a nadchodzące zmiany w architekturze bezpieczeństwa Azji Centralnej
 • Tomasz Pawłuszko - Geopolityka krytyczna i rosyjska wojna hybrydowa
 • Małgorzata Abassy - Polityka kulturalna Islamkiej Republiki Iranu w Federacji Rosyjskiej: wizerunek kraju jako narzędzie geopolityki
 • Andrzej Wierzbicki - Liberalizacja jako paradygmat przemian społeczno-politycznych w Rosji
 • Łukasz Bińczycki - Proces niepodległościowy Republiki Tatarstanu i polityka władz centalnych ZSRR i Federacji Rosyjskiej wobec dążeń niepodległościowych republiki w latach 1989-1995

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Leszek Sykulski - Przedmowa
 • Mirosław Sułek - Pozycja geopolityczna Rosji. Podejście potęgometryczne
  • Wstęp
  • 1. O pozycji geopolitycznej państw
  • 2. Pozycja Rosji na podstawie syntetycznych miar potęgi
   • 2.1. Model Sułka
   • 2.2. Inne podejścia i modele
  • 3. Pozycja międzynarodowa Rosji na podstawie wybranych rankingów
  • Podsumowanie
  • Bibliografia
 • Konrad Świder - Geopolityczne imperatywy polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej
  • 1. Rozpad Związku Radzieckiego i sytuacja pozimnowojenna
  • 2. Być częścią geopolitycznego Zachodu
  • 3. W stronę świata policentrycznego poszukiwanie sojuszników na Wschodzie i Południu
  • 4. Bliska zagranica wizja i perspektywy dominacji na obszarze poradzieckim
  • 5. Geopolityczna kontrofensywa Moskwy
   • 5.1. Obszar poradziecki
   • 5.2. Poza obszarem poradzieckim
  • 6. Jaka przyszłość próba prognozy
  • 7. Konkluzje
  • Bibliografia
 • Leszek Sykulski - Główne kierunki rosyjskiej narracji strategicznej po 2012 r.
  • Wstęp
  • Geopolityka krytyczna jako nowa perspektywa badawcza
  • Narracja strategiczna jako instrument (geo-)polityczny
  • Charakter rosyjskich narracji strategicznych
  • Priorytety rosyjskiej narracji strategicznej po 2012 r.
  • Geopolityczny konserwatyzm
  • Proxy groups w rosyjskiej narracji strategicznej
  • Podsumowanie
  • Bibliografia
 • Tomasz Pawłuszko - Geopolityka krytyczna i rosyjska wojna hybrydowa
  • Wprowadzenie
  • Kontekst rozwoju refleksji geopolitycznej
  • Geopolityka krytyczna geneza
  • Geopolityka krytyczna tematy i metody
  • Geopolityka krytyczna i problem Rosji
  • Geopolityka krytyczna i rosyjska wojna hybrydowa
  • Próba zarysowania wniosków
 • Aleksander Czichos - Polityka dezinformacyjna Federacji Rosyjskiej na obszarze państw postsowieckich
  • Teoria dezinformacji
  • Współczesne aspekty dezinformacji
  • Walka z dezinformacją
  • Podsumowanie
  • Bibliografia
 • Krzysztof Żęgota - Obecność Ukrainy i basenu Morza Czarnegow polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Zarys analizy rosyjskich dokumentów strategicznych po 1991 roku
  • Wprowadzenie
  • Transformacja stosunków rosyjsko-ukraińskich po 1991 roku
  • Ewolucja rosyjskiej polityki bezpieczeństwa względem Ukrainy i obszaru czarnomorskiego w świetle dokumentów strategicznych
  • Zakończenie
  • Bibliografia
   • Źródła w języku rosyjskim
 • Małgorzata Abassy - Polityka kulturalna Islamskiej Republiki Iranu w Federacji Rosyjskiej: wizerunek kraju jako narzędzie geopolityki
  • Wprowadzenie
  • W przeczuciu zmian: list Chomeiniego do Michaiła Gorbaczowa
  • Instytucjonalny wymiar polityki kulturalnej IRI w FR
  • Personifikacja kultury: postać i działalność Mehdiego Sanaeiego
  • Geopolityczny wymiar kultury
  • Podsumowanie
  • Perspektywy badawcze
  • Bibliografia
   • Literatura w języku rosyjskim
   • Netografia
 • Andrzej Makowski - Geopolityczny wymiar bezpieczeństwa morskiego Federacji Rosyjskiej
  • Wprowadzenie
  • Doktryna morska FR z 26 lipca 2015 r.
  • Podstawy polityki państwowej FR w zakresie działalności wojennomorskiej na okres do 2030 r., z 20 lipca 2017 r.
  • Podsumowanie
  • Bibliografia
   • Literatura w języku rosyjskim
   • Źródła internetowe
 • Piotr Mickiewicz - Rosyjska polityka arktyczna próba zdominowania regionu czy instrument polityki bezpieczeństwa?
  • Wprowadzenie
  • Ewolucja rosyjskiej polityki arktycznej do 2018 roku
  • Wpływ polityki energetycznej na kształt rosyjskiej aktywności arktycznej w latach 20182025
  • Militaryzacja Arktyki jako element budowy pozycji wiodącego gracza regionalnego
  • Podsumowanie
  • Bibliografia
 • Igor Miasnikow - Kierunki operacyjne w geostrategii Federacji Rosyjskiej
  • 1. Przezwyciężanie geografii. Istota rozbudowy wewnętrznych linii komunikacyjnych
  • 2. Militarne zdolności do projekcji siły i zabezpieczania stref wpływu
  • 3. Południowy teatr operacyjny
  • 4. Zachodni (europejski) teatr operacyjny
  • 5. Zakończenie. Rosja a sytuacja międzynarodowa
  • Bibliografia
 • Jakub Potulski - Dymitr Milutin i Aleksy Wandam tradycjerosyjskiej myśli geopolitycznej
  • Wstęp tradycje geopolityczne
  • Rosyjskie tradycje geopolityczne
  • Historyczny kontekst idei Milutina i Wandama
  • Myśl strategiczna generała Dymitra Milutina
  • Myśl geopolityczna Aleksego Wandama
  • Zakończenie
 • Adam Jan Karpiński - Władimira Putina geopolityka dla Rosji. Elementy jej filozoficzności
  • 1. Smuta. Rosja nad przepaścią
  • 2. Pojęcie geopolityki konstrukcja Władimira Putina
   • 2.1. Definicje geopolityki
   • 2.2. Odmienne rozumienia pojęcia polityki
  • 3. Idea dobra wspólnego celem geopolityki Władimira Putina
  • 4. Geopolityczne zasady Władimira Putina prezydenta Federacji Rosyjskiej
   • 4.1. Zasada ekologiczności
   • 4.2. Zasada holistyczności
   • 4.3. Zasada organizmiczności
   • 4.4. Systemowość
 • Hanna Kowalska-Stus - Rosyjska ideologia dekolonizacyjna
  • Wstęp
  • Ontologiczna podstawa ustroju
  • Rosja a globalistyczna polityka USA
  • Imperium versus państwo-cywilizacja
  • Podsumowanie
  • Bibliografia
   • Literatura w języku rosyjskim
 • Andrzej Wierzbicki - Liberalizacja jako paradygmat przemian społeczno-politycznych w Rosji
  • Wprowadzenie
  • Elita lud
  • Zbawienie od umiłowania władzy
  • Demokratyzacja vs liberalizacja
  • Społeczeństwo obywatelskie
  • Podsumowanie
  • Bibliografia
 • Magdalena Krawczyk - Filozofia, ideologia czy pseudonauka? Rozważania wokół rosyjskiej koncepcji bezpieczeństwa społecznego
 • Piotr Gil - Między niepodległością, bezpieczeństwem i tożsamością. Estońskie dylematy civilizational geopolitics
  • Wprowadzenie
  • Tło teoretyczne
  • Rys historyczny
  • Cywilizacyjny wymiar geopolitycznej orientacji Republiki Estonii
  • Podsumowanie
  • Bibliografia
   • Pozycje książkowe i artykuły
   • Raporty i dokumenty
 • Katarzyna Kosowska - Polityka energetyczna Kazachstanu za rządów Nursułtana Nazarbajewa
  • Wprowadzenie
  • Nowy porządek międzynarodowy po upadku Związku Radzieckiego
  • Kazachstan na drodze reform wolnorynkowych
  • Zaostrzenie relacji z zachodnimi inwestorami
  • Wymóg egzekwowania local content
  • Zwrot w stronę Chin
  • Rosja w sektorze naftowo-gazowym Kazachstanu
  • Podsumowanie
  • Bibliografia
   • Bibliografia w języku rosyjskim
   • Linki do instytucji, spółek energetycznych
 • Krzysztof Wojczal - Surowce energetyczne a nadchodzące zmiany w architekturze bezpieczeństwa Azji Centralnej
  • 1. Zasoby
  • 2. Chińskie potrzeby
  • 3. Chińskie inwestycje
  • 4. Lokalizacja i szlaki
   • 4.1. Kazachstan
   • 4.2. Uzbekistan
   • 4.3. Turkmenistan
   • 4.4. Kirgistan
   • 4.5. Tadżykistan
  • 5. Populacja i potencjał gospodarczy państw Azji Centralnej
  • 6. Potencjał obronny regionu
  • 7. Wyzwania geostrategiczne i architektura bezpieczeństwa
  • 8. Azja Centralna w kalkulacjach ościennych potęg
   • 8.1. Federacja Rosyjska
   • 8.2. Chińska Republika Ludowa
   • 8.3. Szyicki Iran, dawna Persja
   • 8.4. Republika Turcji
   • 8.5. Islamska Republika Pakistanu
  • 9. Podsumowanie i prognoza
  • Bibliografia
 • Łukasz Bińczycki - Proces niepodległościowy Republiki Tatarstanu i polityka władz centralnych ZSRR i Federacji Rosyjskiej wobec dążeń niepodległościowych republiki w latach 19891995
  • Wprowadzenie
  • Dzieje Tatarstanu
  • Tatarzy i Moskwa
  • Tatarski renesans
  • Tatarzy w okresie Rosji sowieckiej
  • Proces niepodległościowy Republiki Tatarstanu
  • Tatarstan i Czeczenia dwie drogi
  • Formalna suwerenność
  • Nowa rzeczywistość lata 90. XX w.
  • Uwarunkowania etniczne, gospodarcze, polityczne i geopolityczne
  • Czynnik ekonomiczny
  • Czynnik polityczny i geopolityczny
  • Sytuacja polityczna Republiki Tatarstanu od 1995 r. do dziś
  • Podsumowanie
  • Bibliografia
 • Marcin Chełminiak - Rola obwodu kaliningradzkiego w geopolityce rosyjskiej na przełomie XX i XXI wieku
  • Bibliografia
 • Michał Lubina - Geopolityka silniejsza od koronawirusa. Relacje rosyjsko-chińskie w czasach pandemii
  • Wstęp. Zarys relacji rosyjsko-chińskich do 2020 r.
  • Ujęcie teoretyczno-metodologiczne. Realizm i konstruktywizm
  • Trzystopniowa reakcja rosyjska na koronawirusa
  • Podsumowanie
  • Bibliografia
 • Adam Sito - Geopolityczne i geoekonomiczne aspekty budowy gazociągu Siła Syberii
  • Trudne początki
  • Chiński smok zionie gazem
  • Umowa
  • Z czego składa się gaz ziemny i jak oddzielić te produkty?
  • Amurski Zakład Przeróbki Gazu
  • Hel i hel-3 kosmiczny izotop
  • Lit uboczny surowiec strategiczny
  • Projekt o skali globalnej
  • Bibliografia
 • Andrzej Włusek - Zmagania polsko-rosyjskie o Smoleńsk i Bramę Smoleńską w XVIXVIII wieku
  • 1. Twierdza Smoleńsk
  • 2. Rywalizacja militarno-polityczna o Smoleńsk i Bramę Smoleńską
   • 2.1. Utrata Smoleńska przez Wielkie Księstwo Litewskie w 1514 roku
   • 2.2. Odzyskanie Smoleńska w 1611 roku
   • 2.3. Wojna smoleńska 16321634
   • 2.4. Wojna z Moskwą 16541667 i utrata Smoleńska
  • Bibliografia
 • Biogramy Autorów
 • Przypisy

 • Tytuł: Geopolityka Rosji i obszaru postsowieckiego
 • Autor:
 • ISBN Ebooka: 9788366177253, 9788366177253
 • Data wydania ebooka: 2020-10-26
 • Identyfikator pozycji: e_1slf
 • Wydawca: Zona Zero