Helion


Szczegóły ebooka

Challenges of New Technology Applications in Project Management and Evaluation

Challenges of New Technology Applications in Project Management and Evaluation


W monografii zaprezentowano efekty badań teoretycznych oraz praktycznych związanych z ważniejszymi problemami dotyczącymi szybko rozwijającej się dziedziny zarządzania – zarządzania projektami i ewaluacji (Projekt Management and Evaluation).

Preface 7

Chapter 1 Schumpeter, Kalecki and New Technology (Jan Toporowski) 11

Chapter 2 NEP: The Platform for Discovering Effective Technology Niches (Andrzej M. Pawlak) 17

Chapter 3 Intelligent Decision Support Systems for Public Projects Evaluation

(Tadeusz A. Grzeszczyk) 35

Chapter 4 Challenges of Evaluation in R&D Project Management (Ludmiła Walaszczyk) 45

Chapter 5. Knowledge Transfer in the International Scientific Project Groups (Karol Dąbrowski, Justyna Patalas – Maliszewska) 59

Chapter 6 Implementing Cloud Computing Technology to Support Research and Development Projects (Sławomir Kłos, Katarzyna Skrzypek) 75

Chapter 7 Cooperation of Companies as a Strategic Option (Olga Sobolewska) 93

Chapter 8 Business Intelligence System Design for Public Administration (Agnieszka Kucharska) 105