Helion


Szczegóły ebooka

Anty-teoria literatury

Anty-teoria literatury


Jak właściwie myśleć dzisiaj o teorii literatury? Jak ją uprawiać? Czy teoria jest potrzebna literaturze? Czy może tylko literaturoznawcom? Pytania te stawiano sobie przez cały XX wiek, ale od końca lat 60., wraz z tzw. Kryzysem teorii w wiedzy o literaturze okazały się one szczególnie ważne. Książka Anny Burzyńskiej opowiada o sytuacji teorii po strukturalizmie, kiedy to dla wielu badaczy literatury (zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i we Francji) stało się jasne, że tworzenie naukowej, ogólnej, systemowej teorii próbującej objąć całość zjawisk literackich jest tyleż niemożliwe, co ostatecznie nieprzydatne. Poststrukturalizm – nurt nastawiony na krytykę tradycyjnego modelu myśli teoretycznej został tu przedstawiony poprzez różnorodne zjawiska nadające mu dynamiczny i niemal „rewolucyjny” charakter: dekonstrukcję teorii nowoczesnej, rozbijanie schematyzmu doktryn teoretycznych za pomocą rozmaitych kłopotliwych kategorii (jak np. „narracja”, „komunikacja”, „lektura”), wreszcie – erotyzacja języka teoretycznego (wprowadzanie do dyskursu teorii podmiotu i teorii interpretacji takich, nieobecnych w nim dotąd jakości jak, „cielesność”, „zmysłowość” czy „przyjemność”). Książka podejmuje także temat konsekwencji postrukturalizmu i jego udziału w tworzeniu kształtu najnowszej teorii literatury – świadomie rezygnującej z fundamentalistycznych i esencjalistycznych skłonności, otwartej na inność i zróżnicowane konteksty kulturowe, a dzięki temu – twórczo interpretującej literaturę.

Skróty

Wstęp. Luzowanie teorii

 

POST

Między nauką i literaturą

Po czym rozpoznać poststrukturalizm?

Przypadek Rolanda Barthes’a

Podsumowanie (Poststrukturalizm w pigułce)

 

WIRUSY W DYSKURSIE

Kariera narracji. O zwrocie narratywistycznym w humanistyce

Literatura, komunikacja i miłość

Teoria i lektura. Niebezpieczne związki

 

EROS W TEORII

Inne rozkosze (Rolanda B.)

Ciało w bibliotece

Literatura jako sztuka uwodzenia. Przyczynek do tematu

 

INTERPRETACJA W CZASACH DEKONSTRUKCJI

Jak czytali dekonstrukcjoniści?

Lekturografia. Derridowska filozofia czytania

Zbawienny konflikt interpretacji

 

MYŚL OTWARTA

Poetyka po strukturalizmie

Teoria po dekonstrukcji

Od metafizyki do etyki

 

Zakończenie. Czy teoria literatury jeszcze istnieje?

Bibliografia

Indeks rzeczowy

Indeks nazwisk