Helion


Szczegóły ebooka

Architektura pałacu Goetzów-Okocimskich w Brzesku-Okocimiu

Architektura pałacu Goetzów-Okocimskich w Brzesku-Okocimiu


Książka podejmuje problematykę XIX-wiecznej architektury mieszkalnej na przykładzie neobarokowego pałacu Goetzów-Okocimskich w Brzesku-Okocimiu wzniesionego w latach 1898-1900. Architektura pałacu rozpatrywana jest tu w kontekście typologicznym i stylowym, skupiając się tym samym na dwóch kluczowych zagadnieniach: przemian w architekturze rezydencjonalnej dokonujących się na przełomie XIX i XX stulecia oraz fenomenu wiedeńskiego neobaroku, w którego lansowaniu znaczącą rolę odegrali projektodawcy gmachu – biuro architektoniczne Fellner & Helmer. Osobna uwaga poświęcona zostaje Leopoldowi Simony’emu, innemu austriackiemu architektowi, który pokierował rozbudową rezydencji w latach 1908-1911. Ważnym kontekstem dla zrozumienia rozwiązań formalnych i funkcjonalnych zastosowanych w pałacu są omówione w książce koncepcje austriackich krytyków architektury, zwłaszcza zaś głównego propagatora neobaroku – Alberta Ilga oraz uwarunkowania rozwoju architektury rezydencjonalnej pod koniec XIX i na początku XX wieku w Galicji. Przeprowadzona analiza prowadzi do konkluzji, iż pałac w Okocimiu był nie tylko wygodną i nowoczesną rezydencją wzniesioną w modnej szacie stylowej dla zamożnego fabrykanta. Wybór form barokowych był tu uzasadniony konotacjami arystokratycznymi, co sugeruje, że mamy w tym przypadku do czynienia z przejawem poszukiwań narodowej tożsamości oraz wczesnego nawiązania do baroku pojętego jako rodzima tradycja architektoniczna. 

 

Mgr Mateusz Grzęda, ur. 1984 – historyk sztuki, doktorant w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszka w Krakowie.

WSTĘP
Rozdział I
Dzieje pałacu
Rodzina Goetzów-Okocimskich
Lata 1898-1900. Budowa pałacu i założenie parku
Rozbudowa pałacu w latach 1908-1911
Dalsze dzieje pałacu
Rozdział II
Neobarok wiedeński i atelier architektoniczne Fellner & Helmer
Neobarok w Europie i w Wiedniu
Neobarok i atelier architektoniczne Fellner & Helmer
Rozdział III
Neobarok a architektura rezydencjonalna w Galicji pod koniec XIX
i na początku XX wieku
Rozdział IV
Analiza typologiczna
Rozdział V
Analiza stylu
ZAKOŃCZENIE
LITERATURA
INDEKS RZECZOWY
INDEKS NAZWISK
ZUSAMMENFASSUNG