Helion


Szczegóły ebooka

Dekonstrukcja - rozumienie - interpretacja. Studia z filozofii współczesnej i nie tylko

Dekonstrukcja - rozumienie - interpretacja. Studia z filozofii współczesnej i nie tylko


Rozważania zawarte w niniejszej książce dotyczą głównie filozofii współczesnejL hermeneutyki filozoficznej Hansa-Georga Gadamera, dekonstrukcji Jacques'a Derridy i później filozofii Ludwiga Wittgensteina. Nie starałem się myślicieli tych objąć wspólną perspektywą, raczej porównać, zestawić na zasadzie kolażu gotowe ich wizerunki, wyodrębniając konkretne tematy i problemy, które wydały mi się ważne i - co istotniejsze - na takie porównanie (zestawienie) pozwalały. Są to na przykład tematy zrozumienia, znaczenia, dekonstrukcji i destrukcji czy też problem interpretacji, który jest dla mnie przede wszystkim sprawą praktyki. Odniesienia do historii myśli filozoficznej, do Kanta, Locke'a czy Jacobiego są tego przykładem. Książka nie stawia jednej tezy. Może tylko tę, że - jak mawiał Ludwig Wittgenstein - "W wyścigu filozofii wygrywa ten, kto umie biec najwolniej. Albo: ten, który osiąga cel jako ostatni".

Od autora

I. Przeszłość i interpretacje
1. Immanuel Kant – dusza więzieniem ciała
2. John Locke i metafory
3. “Siedzę w ogrodzie z filozofem”

II. Dekonstrukcja a hermeneutyka
1. O kontrowersji między Jacques’em Derridą a Hansem-Georgiem Gadamerem
1.1. Trzy pytania – trzy odpowiedzi
1.2. Interpretacja Nietzschego
1.3. Cóż to jest kobieta?
1.4. O poezji Paula Celana
1.5. Koniec książki?

III. Ludwig Wittgenstein – konteksty i konfrontacje
1. Problem rozumienia w późnej filozofii Ludwiga Wittgensteina i w hermeneutyce filozoficznej Hansa-Georga Gadamera
1.1. Język i myślenie u Gadamera i Wittgensteina
1.2. Interpertacje Karla-Otto Apla i Jürgena Habermasa
1.3. Język prywatny i konieczność wspólnoty
2. „Ramię w ramię z pewnymi poglądami Goethego”
3. Wittgenstein i dekonstrukcja
IV. Etyka a dekonstrukcja
1. Symetria i asymetria przestrzeni moralnej. Jürgen Habermas i etyka dekonstrukcji
2. Dekonstruktywista Theodor W. Adorno

Bibliografia
Indeks nazwisk
Summary